Freinetschool Triangel, Booischot

Locatie
Kleine Steenweg 33, 2221 Booischot
Realisatie
2018

Het idee

De oude school bestond uit verschillende verouderde paviljoenen verspreid over het schooldomein. Deze werd in de eerste plaats ingeruild voor een compactere nieuwbouw. De ontharde ruimte werd ingericht als Triangeltuin. Daarnaast wilden we de verhardingen die voorzien waren op het bouwaanvraagplan bij uitvoering direct bijsturen waar mogelijk, zodat we functionele verhardingen enkel lieten leggen waar het nodig was en bepaalde zones groen konden inrichten.

De school heeft ook een voorbeeldfunctie naar alle gezinnen die bij de school betrokken zijn en naar de buurt toe. De kleine ontharde oppervlakten zijn zichtbaar vanaf het openbaar domein. Ze bepalen mee de uitstraling van de school en die is groener, zachter, uitnodigend en respectvol. De school wilde een statement maken en een nieuwe generatie kinderen/jongeren vormen die de aarde zien als een ecosysteem om zorg voor te dragen.

De voorbereiding

Ouders, kinderen, leerkrachten, hoofdaannemer en architectenbureau … iedereen werd betrokken bij de voorbereidingen. Het was vooral belangrijk dat het een breed en gedragen participatietraject zou worden.

Het ontwerp

De kinderen en de ouders werden sterk betrokken bij de inrichting en de aanleg van het schooldomein. De kinderen hadden meerdere workshops over hoe zij hun schooltuin zagen. Er werd in alle klassen ook een brainstormsessie gehouden en aan de hand van tekeningen en teksten konden de kinderen hun wensen uiten. Deze tekenbundel, de Freinetvisie van het schoolteam en de positieve elementen en ervaringen van het oude schooldomein, dienden als uitgangspunt om een ontwerptekening voor de nieuwe tuin te maken.

Op een infoavond werden de plannen verder toegelicht aan de ouders en ze werden ook besproken in de klassen. Het tuinteam dat bestaat uit ouders en leerkrachten, werkte op vrijwillige basis. Zij zorgden voor het denkproces, de ontwerptekening, de bijsturing en de verfijning van het project. Voor de uitvoering van het project kon de school rekenen op een nog groter team van gedreven ouders, leerkrachten en gemotiveerde kinderen. De te nemen stappen werden telkens toegelicht en besproken in de klassen.

Voor

Na

Uitvoering

Ouders, kinderen, leerkrachten en klusjesman hielpen tijdens tuinwerkdagen bij de grondwerken, de aanleg van de kleutertuin, de noordtuintjes en de zuidtuintjes, de aanleg van een takkenwal, het verplanten van grote bomen, het inzaaien van gras, het leggen van graszoden, het verplanten van bomen en struiken die tijdelijk in de particuliere tuinen van ouders en kinderen stonden tijdens de afbraak van de oude gebouwen.

Subsidies en kosten

De effectieve kostprijs bedraagt 31.128,46 euro (incl. BTW). Hierin zitten alle gemaakte kosten zoals het plantklaar maken van de klastuintjes, voorbereidende grondwerken van de Triangeltuin, aankoop van plantgoed, bomen, graszaad en -zoden, ontharden van de speelplaats en ontharden van voor- en zijkant van het schoolgebouw.

We ontvingen subsidies voor een totaal bedrag van 12.475 euro:

  • 5.500 euro van Operatie Perforatie (Aquafin)
  • 100 m² waterdoorlatende bestratingsmaterialen van Febestral ikv Operatie Perforatie
  • 2.975 euro subsidie ‘vergroening op school’ van de provincie Antwerpen
  • 4.000 euro subsidie ‘pimp je speelplaats’ van de Vlaamse overheid, Agentschap Natuur en Bos

Het resterende bedrag werd gefinancierd met het budget voor de aanbesteding van de nieuwbouw (GO! onderwijs en scholengroep) en met eigen middelen van de school.

×