Sint-Laurensscholen, Wachtebeke

Locatie
Dorp 21, 9185 Wachtebeke
Realisatie
2019
Een speelplaats die te veel op een parking leek, daar wilden school en ouderraad iets aan doen. Welkom op de SLowie-speelplaats van Sint-Laurens!

Het idee

School en ouderraad vonden dat de speelplaats te veel leek op een parking en besloten om de krachten te bundelen. Zo is het SLowie-speelplaatsproject ontstaan.

Onze 4 pijlers:

1. Kinderen spelen met elkaar een spel

Iedereen weet dat buitenspel voor kinderen belangrijk is om via uitgebreide bewegingservaringen hun zenuwstelstel optimaal te laten ontwikkelen. De juiste ondergrond is hierbij uiteraard van groot belang.

Het spel van kinderen binnen of buiten verschilt enorm doordat de ervaring van ruimte, weer, natuur, licht, grond en ondergrond een heel andere is. Binnen en buiten spelen vraagt andere vaardigheden. Via een aantrekkelijke en stimulerende omgeving kunnen fundamentele vaardigheden goed worden ontwikkeld. Indien niet, moet men opnieuw beginnen en kan er niet verder worden opgebouwd. Daarom hebben we binnen onze SLowie-speelplaats een aantal verschillende zones voorzien.

Onze kinderen gaan beschikken over onder andere een sportplein, een apenparcours, een buitenklas, klim-en klauterzone en verscheidene speeltuigen….Dit allemaal in een frisse groene omgeving waar ze hun fantasie op los kunnen laten.

2. Kinderen maken gebruik van materiaal om te spelen

Buiten zijn andere geuren en kleuren. Buiten nodigt uit tot grotere, grovere en snellere bewegingen (rennen, hinkelen, fietsen), tot ontdekken van levende en dode natuur (insecten, vogels, planten, vlinders, vallende bladeren, dorre bloemen), tot omgaan met en ontdekken van de mogelijkheden van wisselende en minder te beïnvloeden omstandigheden zoals licht, schaduw, zon, koude, regen, sneeuw en wind (over je schaduw springen, sneeuw eten, regen op je tong, blaadjes vangen, windmolentjes, slingers in de boom). Buiten liggen de materialen voor het oprapen, wat inspireert tot fantasiespel, tot grote dingen ondernemen en met je handen creëren. Er ontstaat bekendheid met natuurlijke bouwstoffen, kinderen leren meten en schatten en doen spelenderwijs technisch, mathematisch en ruimtelijk inzicht op.

Buiten zijn de uitdagingen die kinderen tijdens het spel tegenkomen vaak van een andere aard dan binnen. We zien omgaan met kleine risico’s (vallen) als aanvaardbaar en zelfs gewenst indien je een veilige, natuurlijke en zachte ondergrond hebt. Het maakt kinderen zelfstandig en vergroot hun zelfoplossend vermogen. Het nodigt uit tot samenwerking wanneer een probleem voor het kind alleen te groot is.

In de verschillende zones voorzien we voldoende ruimte om te bewegen. We opteren ook voor enkele veilige en uitdagende speeltoestellen, zoals een apenparcours waarbij we bij het ontwerp rekening houden met de leeftijd van 2.5 tot +/-8 jaar. Bovendien maken we werk van diverse bodemafwerkingen en voldoende losse materialen voor fantasiespel.

3. Kinderen maken een praatje met elkaar

We hebben binnen onze basisschool (kleuter en lager) drie hele belangrijke figuren in het leven geroepen….aardige Ali,  rustige Rani en nette Nico …. Ze helpen ons te streven naar een goed gestructureerde buitenruimte met activiteitenplekken (rustig en druk) voor kinderen van diverse leeftijden waar we aardig en lief zijn, rustig spelen en netjes alles opruimen.

Ook zorgen we voor een heel evenwichtige verdeling van kinderen over de totale ruimte door die bewust te gaan onderverdelen in zones. De kinderen gaan er makkelijk hun draai kunnen vinden. De kwaliteit van de buitenruimte wordt tevens bepaald door een rijke beplanting met diverse geuren, kleuren (aantrekken van verschillende diertjes), zon- en schaduwplekken voor kinderen.

We creëren op onze SLowie speelplaats ook een aantal rustige babbelhoekjes waar vooral rustige Rani en haar vriendjes kunnen praten met elkaar.

4. Kinderen willen even tot rust komen

Voeling met de natuur brengt rust, erg belangrijk in onze maatschappij van vandaag. Kinderen worden het slachtoffer van de druk die op volwassenen ligt. Ze worden ongevraagd meegetrokken en moeten het maar allemaal op dit snelle tempo kunnen volgen. Niet eenvoudig, en net daarom is het uitbreken van onze grijze speelplaats meer dan nodig.

We zorgen voor een mooie plek in de natuur, die voor velen, ook voor onze buren van het rusthuis en het internaat, als een tweede thuis zou kunnen aanvoelen. Op deze manier spelen we in op de vraag van vele ouders wiens kinderen worstelen met een bepaalde problematiek en sluiten we zo perfect aan bij het M-decreet.

Stel je eens voor….een mooie, onderhoudsvriendelijke speelplaats waar voldoende ruimte is om deze 4 pijlers tot hun recht te laten komen…. Waarbij het lerende aspect en de motorische ontwikkeling van onze kinderen extra kansen krijgt !

En als extraatje willen we nog even meegeven dat we als team (leerkrachten, ouders, directie, kinderen) al meerdere nascholingen volgden, en de handen in elkaar sloegen om tot dit mooie resultaat en deze plannen voor een vernieuwde speelplaats te komen. We doen het “slow” met onze SLowie omdat we alleen maar het allerbeste willen voor onze kinderen.

Voorbereiding

Er werden de afgelopen jaren heel wat activiteiten voorzien door de ouderraad die de nodige centjes in het laatje moesten brengen, zonder bijkomende subsidies hadden we slechts de helft kunnen bereiken van datgene wat er nu is gekomen.

Betrokken personen: ouders, leerkrachten en hun partner, vrijwilligers, de ouderraad, leerlingen….

Ontwerp

We hadden een ouder die ervaring heeft met tuinontwerpen, hij gaf een eerste aanzet en tekende onze wensen uit (zie lager).

Uitvoering

Het project werd uitgevoerd met veel helpende handen van ouders, leerkrachten en hun partner, vrijwilligers, de ouderraad, leerlingen, … En bedrijven die werken ondersteunden of materialen schonken.

Subsidies en kosten

De totale kostprijs bedroeg 27.000 euro en werd gefinancierd met eigen middelen, schenking van de ouderraad, plaatselijke sponsors en Operatie Perforatie.

Voor

Na

Toegepaste maatregelen

×