Kardinaal van Roey-instituut, Vorselaar

Locatie
Mgr. Donchelei 7, 2290 Vorselaar

Ontwerper
Klimop Boomverzorging, Turnhout
Aannemer
Klimop Boomverzorging en eigen werklieden van de school
Realisatie
2017-2019
De school maakte een aparte, groene speelplaats voor de eerste graad. Ze doet ook mee aan Curieuzeneuzen in de Tuin.

Het idee

Voor de nieuwbouw voor de eerste graad moest de Pashazaal afgebroken worden. Het was van in het begin duidelijk dat de school samen met het nieuwe gebouw ook een groene oase voor de leerlingen wilde creëren. Leerlingen van de eerste graad spelen nog graag en zijn actief. In gesprekken met de leerlingen en ouders bleek dat de kinderen dit vaak niet deden om geen commentaar van de ‘groten’ te krijgen. De school koos daarom heel bewust voor een aparte speelplaats voor de eerste graad. Het werd een groene speelplaats, met natuurlijke speelelementen.

Voorbereiding en ontwerp

Voor het ontwerp riep de school de hulp in van experten, nl. Klimop Boomverzorging uit Turnhout. Zij hebben samen met leerkrachten, leerlingen, preventiedienst en directie nagedacht over de mogelijkheden. Basisidee was om zo veel mogelijk natuurlijke elementen te voorzien die bewegen stimuleren.

Om voornamelijk financiële redenen werden de ideeën in een tijdpad gegoten. Met de financiële ondersteuning van de ouderraad en een deel eigen investeringen zijn ondertussen al verschillende fasen van het project gerealiseerd.

Uitvoering

De realisatie gebeurde met verenigde krachten van Klimop Boomverzorging en de eigen werkkrachten van de school.

Subsidies en kosten

Totale kosten: 29.521 euro

  • zitarena: 6.625 euro
  • inrichten speelplein: 12.866 euro
  • houtchips: 549 euro
  • plaatsen grasmatten: 9.004 euro
  • kunststof paletten: 92 euro
  • klimop voor begroeiing zitarena: 384 euro

Sponsoring door ouderraad, verspreid over 3 jaar: 16.875 euro

Toegepaste maatregelen

×