De Zonnewijzer, Wijgmaal

Locatie
Privaatweg 7, 3018 Leuven (Wijgmaal)

Ontwerper
Eigen ideeën in combinatie met begeleiding door De Tuingenoten
Realisatie
2018-2019
De Zonnewijzer wilde van de speelplaats een leerplek maken waar de kinderen contact hebben met aarde en natuur. Het resultaat is een groene omgeving zonder verharding. Voor de leerlingen is het een echt rust- en speelplekje geworden dat een welkome afwisseling vormt met de focus in de klas.

Het idee

In 2017 nam de school het welbevinden van hun leerlingen op de speelplaats onder de loep. De leerkrachten stelden vast dat er toch wel regelmatig ruzie werd gemaakt en dat er weinig spel tot stand kwam tussen de kinderen. Als leerkracht was het vaak een hele strijd om de leerlingen de regels te laten naleven. Een vaak terugkerende opmerking was dat de speelplaats zo “hard” was.

De voorbereiding

De school vroeg aan alle leerlingen hoe hun ideale speelplaats eruit zag. Elk kind kon een tekening maken of een tekstje schrijven. Het resultaat werd achteraf in de klas met de leerkracht besproken en alle reacties werden gebundeld. Het resultaat werd verder aangevuld met de bevindingen van de leerkrachten en de ouders. Al deze info vormde een mooie basis voor de werkgroep. Deze werd samengesteld uit een 10-tal personen: leerkrachten, directie, een preventie adviseur, een tuinonderhoudsmedewerker en ouders. De werkgroep kreeg begeleiding van “De Tuingenoten”, een bedrijf dat hulp biedt bij de realisatie van een geslaagde tuin of speelplaats.

Het ontwerp

Tijdens de eerste werkvergadering werd alle ingezamelde info in verschillende categorieën ingedeeld. Deze brachten ze terug tot 4 wenselijke sferen die ze wilden behouden in het eindontwerp:

  • Sport en spel
  • Avontuur
  • Ontdekken van natuur
  • Rust

De school kwam ook tot de vaststelling dat ze best wel in een groene omgeving zaten, maar dat hun speelplaats dit helemaal niet was. Er was duidelijk nood aan minder verharding.

In een volgende stap ging elk lid van de werkgroep zelf aan de slag op de speelplaats: zij noteerden telkens wat er absoluut schitterend was, maar ook wat er absoluut moest veranderen aan de speelplaats. De 10 plannen werden vervolgens samengelegd en besproken. “De Tuingenoten” gingen hiermee aan de slag om een plan te ontwerpen.

Na het eerste plan vonden nog enkele aanpassingsrondes plaats. Telkens werd er ook teruggekoppeld aan het leerkrachtenteam. Vanaf dat ogenblik werden ook de Stad Leuven en de provincie betrokken bij het proces. De provincie heeft hen bijgestaan met de keuze van plantgoed. De stad Leuven heeft meegekeken naar de haalbaarheid om de speelplaats open te stellen voor de buurt. En zo kwamen ze uiteindelijk tot een definitief plan.

Uitvoering

Voor de uitvoering deed de school een beroep op ouders en sympathisanten. In de zomer van 2018 werd er 3 weken lang elke dag hard gewerkt met een 10-tal ouders. Er was ook dagelijks een kookploeg aanwezig wat meteen zorgde voor een leuke groepssfeer. Tijdens de werken hielden zij iedereen op de hoogte via nieuwsbrieven, foto’s, video’s en time lapses.

In het voorjaar van 2019 was het dan zover. De laatste aanplantingen werden uitgevoerd in samenwerking met Regionaal Landschap en de ploegen van IGO en de speelplaats werd opgeleverd. Het resultaat mag er zeker zijn. Er is nu duidelijk meer harmonie tussen de verschillende sferen op de speelplaats. De zaken lopen minder door elkaar. Door de duidelijkheid is er ook minder discussie over regels en afspraken.

Onderhoud

De leerlingen van klas 5 en 6 zijn nu verantwoordelijk voor het onderhoud van de speelplaats. In hun lessen tuinbouw onderhouden ze de plantvakken en houden ze de natuur in ere. Naast de leerlingen is er uiteraard nog een onderhoudsploeg die de grote werken opvolgt en uitvoert.

De leerlingen zijn ook ambassadeurs voor de speelplaats en geven de andere klassen uitleg over het samenleven op de speelplaats. Zo komt er een gedeeld respect voor de omgeving en voor elkaar.

Verbinding

Het samen aanleggen van de speelplaats zorgt er voor dat er tussen de klassen meer verbinding is. Het onderhoud door de leerlingen is daar een goede hulp bij.

Ook de ouders ervaarden het samenwerken aan de uitvoering als een meerwaarde. Zij zijn trots op eindresultaat dat ze zelf mee gecreëerd hebben en dus niet enkel het werk is van aannemers.

Subsidies en kosten

De totale kostprijs van dit project zit rond de 40.000 euro. De school ontving in totaal ongeveer 15.000 euro subsidies van de provincie en van de stad Leuven en 10.000 euro sponsoring via Aquafin en de campagne Operatie Perforatie voor hun inspanningen op het vlak van ontharding.

Toegepaste maatregelen

×