De Tandem, Eeklo

Locatie
Eikelstraat 41, 9900 Eeklo
Realisatie
2018-2020
GO! atheneum en leefschool De Tandem ruilde de klassieke grijze speelplaats voor een groene en gezonde campus.

Het idee

Het GO! atheneum en leefschool De Tandem ligt op een oppervlakte van 3,8 hectare (0,8 hectare bebouwing) en bezat een klassieke grijze speelplaats en veel open ruimte aan de noordwestkant van de campus. In 2018 werd gestart met het uitwerken van een langetermijnvisie om van de school een groene en gezonde open campus te maken.

Diversiteit werd de leidraad voor het opstellen van een duurzaam ontwikkelingsplan. Contact met de onmetelijke diversiteit van de natuur is leerrijk, rustgevend en stimuleert de zintuigen. Buitenzijn bevordert de concentratie en de mentale en lichamelijke gezondheid. De kijk van de leerlingen op de wereld verruimt en respect voor de natuur wordt een gezonde ingesteldheid.

De klassieke grijze speelplaats werd gedeeltelijk onthard en vergroend. Door in de uitwerking van het plan te voorzien in diverse materialen, hoogten en laagten, hoekjes en open plekken, leerruimtes en chill-zones wordt de ruimte optimaal benut voor leerdoelen, maar ook voor persoonlijke behoeften van elke leerling: rust, samenzijn, praten, leren, spelen, bewegen en ontdekken.

Ontwerp

Er werd voor de ganse campus (kleuter, basis, secundair) een ontwikkelingsplan opgesteld door ProNatura, waarbij enerzijds het verhogen van de biodiversiteit en anderzijds het creëren van een aangename leef- en leeromgeving, centraal stonden.

Er werd bewust gekozen om alle partijen (leerlingen, leerkrachten, ouders, de gemeente) te betrekken. Op die manier krijgt een goed uitgekiend plan een sociale en culturele betekenis voor de school zelf en voor de buurt die kan uitwaaieren in de wijde omgeving en een positieve impact kan hebben op de levenskwaliteit van alle betrokkenen: leerlingen en hun familie, personeel en buurtbewoners.

Bekijk ontwerp: bijlage 1

Voorbereiding

De school werd voor dit langetermijnproject ondersteund door de Provincie Oost-Vlaanderen (MOS). Vervolgens werd er een ontwikkelingsplan opgesteld door ProNatura. Hierbij werden alle betrokken partijen geconsulteerd.

Voor de realisatie van het project deed de school een beroep op verschillende financieringskanalen zoals pimp-je-speelplaats, natuur-in-je-buurt, crowdfunding en werkten ze samen met Natuurpunt Meetjesland, Natuur- en milieu educatie (NME) Oost-Vlaanderen – MOS en Regionaal landschap Meetjesland (RLM).

Voor

Na

Uitvoering

Na het finaliseren van het ontwikkelingsplan en het verwerven van de nodige financiële middelen werd eind 2019 gestart met de werken. Het ontharden van de speelplaats gebeurde door Pro Natura. De beplanting van de ontharde speelplaats gebeurde door de leerlingen met de ondersteuning van Pro Natura. De technische dienst zorgde voor een bewateringssysteem met regenwater.

Subsidies

De school ontving subsidies van pimp-je-speelplaats, natuur-in-je-buurt en organiseerde een crowdfunding.

Toegepaste maatregelen

×