Campus FLX, Leopoldsburg

Locatie
Atheneumstraat 2, 3970 Leopoldsburg

Ontwerper
School i.s.m. Regionaal Landschap Lage Kempen
Aannemer
/
Met de vergroening van de campus, wil de school haar eigen visie rond verantwoordelijkheid en bewust omgaan met het 'grotere geheel' kracht bij zetten.

Het idee

De  uitgevoerde werken op de speelplaats dragen bij tot het realiseren van de visie op vergroening van campus FLX. In de algemene visie ligt de nadruk op eigen verantwoordelijkheid en het bewust omgaan met “het grotere geheel”. Daarom is het logisch dat de school zelf het voorbeeld geeft. Het volstaat niet om één keer per jaar een actiedag te doen rond iets ecologisch of ‘groen’ als je wil dat de leerlingen deze waarden internaliseren. Er werden drie grote pijlers vooropgesteld: plaats voor groen en biodiversiteit op de campus, educatie in en over natuur en welbevinden door natuur. Deze zijn gerealiseerd met het vergroeningsproject.

Met de groene speelplaats/campus wil de school de leerlingen de kans geven om te leren over én in de natuur en zo een werkelijke educatieve meerwaarde bieden. In de vergroening is er nu ruimte voor enkele buitenklassen. Zeker in deze tijden van corona hebben deze buitenklassen hun meerwaarde aangetoond.

“Als school ligt je allereerste prioriteit natuurlijk bij de leerlingen die ervoor kiezen hun opleiding bij jou te volgen en toch wel deels op jouw campus opgroeien. Hun welbevinden krijgt dan ook een belangrijke plaats in onze pedagogische visie. Vele studies toonden reeds het belang aan van een groene omgeving op het psychologisch welbevinden. Door leerlingen tussen hun drukke agenda’s door rust te laten ervaren in een groene omgeving, kunnenwe hen triggeren om later zelf bewust zo’n omgeving op te zoeken of zelf te creëren. We willen dus door het laten genieten van natuurbeleving aanzetten tot natuurbehoud op een laagdrempelige niet-belerende manier.”

Zo brengt de school de lessen naar buiten:

  • Poëziebeleving: De leerlingen leren dat bepaalde gedichten een specifieke vorm volgen en het vormelijke aspect een belangrijk onderdeel is in de poëzieanalyse. Daarnaast leren ze ook poëzie te appreciëren en te verkennen. Door dit in de natuur te doen, creëer je een veilige leeromgeving die de creativiteit van de leerlingen stimuleert.
  • Algemene lesinhouden kunnen ook probleemloos buiten gegeven worden. Het WIFI-netwerk dekt de volledige campus. Zo kan een leerkracht eventueel de bijhorende PowerPoint/… op de digitale leeromgeving uploaden, waarna de leerlingen deze op hun eigen toestel of op een (ontleenbare) iPad kunnen openen. Door voldoende schaduw van de bomen is er  geen hinderlijke lichtinval op het scherm.
  • Biologie: Op zoek gaan naar organismen om ze onder de binoculair te bestuderen en onder te verdelen binnen de rijken en domeinen naargelang  hun kenmerken. Bodemonderzoek (biotische en abiotische factoren) en biotoopstudie.

Voorbereiding

Het idee voor een projectaanvraag voor de vergroening van de campus is er gekomen na een opstartvergadering met verschillende partners naar aanleiding van de vraag voor buitenklassen. De vraag naar meer ‘groen’ klonk ook al langer bij zowel leerlingen als leerkrachten.

Bij deze vergadering waren o.a. volgende partners aanwezig:

  • Gemeente Leopoldsburg
  • Milieuraad Leopoldsburg
  • Vrijwilligers van de ‘Craenenhofkes’ (volkstuintjes)
  • Regionaal Landschap
  • MOS
  • De school

Ontwerp

Ontwerp is tot stand gekomen door een samenwerking van de school met regionaal landschap lage kempen.

Voor

Na

Uitvoering

De werken zijn uitgevoerd door de leerlingen en leerkrachten, samen met Regionaal Landschap Lage Kempen en de winning.

Subsidies

Het project is tot stand gekomen door een investeringssubsidie van vergroeningsprojecten van een schooldomein bij het provinciaal natuurcentrum van de provincie Limburg.

Toegepaste maatregelen

×