Athena school, campus Heule

Locatie
Guido Gezellelaan 10, 8501 Heule-Kortrijk

Ontwerper
Eigen ontwerp
Realisatie
2019

Het idee

De beleving centraal stellen, dat is wat telt in de Athena school in Heule. Waar de kinderen vroeger veel tijd buiten doorbrachten en zo op een natuurlijke manier in contact kwamen met organismen en natuurfenomenen, krijgen ze nu niet altijd voldoende kansen om de natuur te beleven. De school wil die beleving zo veel mogelijk verruimen en neemt elke gelegenheid te baat om in en rond de natuur belevingen te creëren. En dat liefst in de onmiddellijke omgeving van de school, zodat hiervoor geen verre uitstappen nodig zijn. De leerlingen worden rechtstreeks met de natuur in contact gebracht via allerlei werkvormen en opdrachten: minder ‘praten over’ en meer ‘laten doen’. Niet enkel het visuele, maar ook gehoor, reuk- en tastzin komen aan bod. De leerkrachten zetten aan tot planmatig en systematisch onderzoek, vooral niet vertrekkend vanuit ‘de boekjes’.

De voorbereiding, ontwerp & realisatie

Fase 1: Verzamelen van ideeën

 • een naam zoeken voor het project: het bos ligt aan de noordkant, de Vikingen kwamen uit het Noorden… het Vikingbos!
 • externe expertise en mankracht zoeken: vzw Aktractie, eigen technische dienst en TA, eigen afdeling hovenier, Natuurpunt, groendienst stad Kortrijk, mobiele ploeg centrale diensten SGR26, buurtbewoners, eigen schoolteam, ouders en leerlingen.
 • MOS/voet-team bepaalt de VOET-doelstellingen (=vakoverschrijdende eindtermen).

Fase 2: planning, uitvoering en opvolging van het vergroeningstraject

Met een grote verscheidenheid aan levensvormen willen we de biodiversiteit verhogen en trachten we de educatieve integratie na te streven:

 • kippenren: leerlingen helpen bij het weghouden van ongedierte, ziektebestrijding, toezicht tijdens vakanties, onderhoud
 • compostvat: jaarlijks bezoek van de compostmeester
 • imkerij: imker plaatst bijenkasten; zaaien van een bloemenweide, planten van fruitbomen. De imker voorziet geleide bezoeken.
 • poel/mini-vijver met waterplanten, amfibieën, zuiver water door zuurstofplanten
 • takkenwallen/drooghopper: overtollige takken en groen als schuilplaats voor egels, vogels en als afbakening van niet-toegankelijke delen
 • sneukelhaag (aalbes, kruisbes, stekelbes)/doornhaag en bramenveld: afrastering en broedplaats voor vogels
 • moestuin/serre: zaaien en planten van groenten en kruiden
 • nestkastjes vogels, incl. voor steenuil: zelf maken en ophangen o.l.v. expert
 • 2 nestkasten voor de eikelmuis
 • insectenhotel als klasoverschrijdend STEM-project (reuzenversie)

Spelen en leren

 • bosklas rond een centrale boom en omheind door een haag: voor buitenles, herstelgerichte rondegesprekken, ‘stilteplek’, levensbeschouwelijke lessen, openluchtatelier, hotspot voor STEM-activiteiten
 • speelbos met materiaal om boomhutten of wilgenhutten te maken, speeltuigen, muziek maken, eco-totempalen
 • open ontmoetingsplek/weide: groepsspelen
 • mulchpad als mountainbikeparcours
 • zitmogelijkheden: gesjorde zitbank, gezaagde boomstammen
 • informatieve naambordjes voor alle planten en bomen
 • opvang van regenwater met sluizen en schotten
 • weerstation met wind-, pluvio- en barometer
 • uitkijktoren/vogels spotten midden in het bos

Subsidies en kosten

 • het berghok werd aangekocht met 1.000 euro subsidie van de stad Kortrijk
 • met eigen middelen werden voor 159 euro 60 struiken vogelheg en 3 fruitbomen aangekocht + voor 166 euro sneukelhaag
 • alle andere gebruikte materialen zijn recuperatiematerialen en dus gratis: omheining imkerij, kunststofvijvertje, hout voor kweekbakken, opvangcontainer regenwater, toren, eikelmuis- en uilennestkasten, serre, mulch, vijverplanten, compostvat en kippenhok.
×