Arnoldusschool, Oudenburg

Het idee

De school is gelegen op een groene site. Vroeger werden de grasvelden niet gebruikt, later veranderde dat en speelden de kinderen elke middag op het grote veld achteraan. De school profileert zich als ‘groene school’. Het zijveld werd niet gebruikt. Zowel leerkrachten, leerlingen als ouders hadden groene ideeën.

De voorbereiding

Leerlingen, leerkrachten en ouders werden bevraagd over wat er allemaal nodig zou zijn en hoe het er zou moeten uitzien. Ook het stadsbestuur, de sportclubs, de sportdienst en plaatselijke jeugdbeweging werden betrokken.

De school organiseerde activiteiten om geld in te zamelen. Het ontwerp was gemaakt toen er een mogelijkheid kwam om een subsidie aan te vragen, die ook werd binnen gehaald. Het omvormen van het graszijveld tot een avontuurlijke speelplaats kwam zo in een stroomversnelling. De directeur ging vervolgens de uitdaging aan om in 1 maand tijd 1000 km met de elektrische fiets te rijden. Ouders, leerlingen en sympathisanten konden meefietsen tegen betaling. Uiteindelijk werd zo 1500 euro extra opgehaald.

Het ontwerp

Een creatieve papa heeft het fietspad in de vorm van het schoollogo (een boom) getekend. Er werd gekozen voor een waterdoorlatend fietspad om de groene omgeving en beweging aan elkaar te koppelen. De school wilde het ook avontuurlijk maken zodat er veel uitdaging is voor beweging.

Het hele project bestaat uit 3 fasen.  De eerste fase (boom) is gerealiseerd.

ontwerp

Subsidies en kosten

Het volledige project kostte 30.000 euro en werd voor de helft gefinancierd met subsidies en voor de helft met eigen middelen van de school.

Toegepaste maatregelen

×