Maatregelen

Hieronder vind je een heleboel inspiratie voor een duurzame inrichting van de speelplaats. Je kan de maatregelen filteren op hun inzetbaarheid.

Vind nog meer tips en advies op www.springzaad.be en www.pimpjespeelplaats.be

Filters
Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

Gootjes en waterlopen

© Atelier Dreiseitl
© Dieter Willems | Beleef de tuin

Meestal voeren we regenwater af via het riool, waardoor het meteen uit het zicht  verdwijnt. Een goot maakt het water weer zichtbaar en is vaak minder duur dan de aanleg van een rioleringsbuis.

Een goot is een eenvoudige vorm van een bovengrondse afvoer die je kan toepassen op de school of de speelplaats. Het via de goot afstromende water voert af naar het oppervlaktewater, of infiltreert in de bodem door middel van een infiltratievoorziening.

Belangrijk: een goot moet altijd een helling hebben.

  • Molgoten

Molgoten kunnen in bestaande situaties worden toegepast om regenwater af te koppelen. Het voordeel van molgoten is dat er bijna geen beperkingen zijn in het gebruik. Molgoten liggen verdiept in het profiel van de bestaande verharding en hebben flauw aflopende randen waardoor ze schoongemaakt kunnen worden met een borstel.

atelier GROENBLAUW

  • Open goten

Open goten hebben als nadeel dat je ze niet met een borstel kunt reinigen. Daar staan twee belangrijke voordelen tegenover: de goten kunnen door de grotere mogelijke diepte meer water afvoeren en zijn minder afhankelijk van natuurlijk of aangelegd verval. Open goten kunnen een belemmering vormen of gevaarlijk zijn voor gebruikers (kinderwagens, fietsen, etc.). Dit vraagt aandacht bij het ontwerp.

Dit soort open goten zie je in Duitsland in gebieden met een natuurlijk verval van het landschap. Ze hoeven daardoor niet schoongespoeld te worden.

atelier GROENBLAUW

  • Bedekte goten

Een geprefabriceerde, met een rooster afgedekte goot, is een eenvoudige vorm van bovengrondse afvoer voor gebruik op speelplaatsen.

Bedekte goten kan je makkelijk toepassen in op veel betreden plaatsen, aangezien zij het gebruik van de ruimte niet belemmeren. Te voet maar ook met fietsen  kunnen deze goten veilig worden gepasseerd. Voor bedekte goten zijn veel verschillende prefab producten in de handel verkrijgbaar.

atelier GROENBLAUW

  • Waterloopje

Op speelpleinen kan het afvoeren van het regenwater ook gebeuren via een beekje of waterloop. Met stenen en grind kan de bedding van een waterloop nagebootst worden, er kan ook beplanting toegevoegd worden.

Het water van daken wordt via deze bedding naar de infiltratiekom of de riolering geleid waar het kan infiltreren of afgevoerd wordt. Deze bedding kan door de kinderen als speelobject gebruikt worden, zowel wanneer het regent als in droog weer.

×