Maatregelen

Hieronder vind je een heleboel inspiratie voor een duurzame inrichting van de speelplaats. Je kan de maatregelen filteren op hun inzetbaarheid.

Vind nog meer tips en advies op www.springzaad.be en www.pimpjespeelplaats.be

Filters
Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

Afkoppelen regenwaterafvoer

Door regenpijpen bij gebouwen af te koppelen van de riool, wordt het rioolstelsel ontlast. Bij lokale infiltratie wordt het grondwater ook aangevuld, waardoor droogteschade verzacht kan worden. Als je regenwater afkoppelt van een gemengde riool, die zowel afval-als regenwater vervoert, zijn er nog meer voordelen. Er wordt dan minder relatief schoon regenwater naar de zuiveringsinstallatie afgevoerd. Doordat de buis minder vol loopt bij regen, is het ook minder vaak nodig om een teveel aan vuil water op het oppervlaktewater te lozen.

Het afkoppelen van de regenpijp kan gecombineerd worden met maatregelen zoals:

Al deze maatregelen, die te vinden zijn op deze website, helpen mee om tijdens heftige buien wateroverlast te voorkomen en dragen daarnaast bij aan waterbeleving en inzicht in het watersysteem.

Infiltratiecapaciteit
Welke maatregel je het beste combineert met de afkoppeling van de regenpijp, hangt af van de infiltratiecapaciteit van de ondergrond. In zandgrond kan water bijvoorbeeld makkelijk infiltreren, maar in een kleiachtige bodem met een hoge grondwaterstand zijn voorzieningen nodig die het regenwater tijdelijk vasthouden en langzaam vertraagd afvoeren. Denk bijvoorbeeld aan een bufferbekken.

Als er te weinig ruimte bovengronds is, kan de regenpijp gekoppeld worden aan ondergrondse voorzieningen als infiltratiekratten. Een andere mogelijkheid is om regenwater eerst op te slaan en dan te hergebruiken voor de wc-spoeling en/of om het groen te besproeien.

×