© Freinetschool Triangel

Advies op maat

Blauw Groen Vlaanderen wil vooral inspireren. Ben je echt op zoek naar advies op maat, dan kan je terecht bij volgende organisaties:

BLES

BLES is een expertennetwerk van speeldeskundigen, leerkrachten, sociaal werkers, academici en landschapsontwerpers met een hart voor buiten spelen en leren. BLES ondersteunt scholen en organisaties om hun speelruimte kwaliteitsvol te ontwikkelen. Zij bieden o.m. procesbegeleiding, workshops en lezingen aan.

BLES is officiële partner van Learning through Landscapes.

 

Meer over BLES

MOS Vlaanderen

Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes maken. MOS helpt van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.

MOS richt zich tot Vlaamse en Nederlandstalige, Brusselse kleuter-, lagere en secundaire scholen. Een school die in zee gaat met MOS kan rekenen op:

  • Begeleiding op maat
  • Informatie en inspiratie over het aanbod van milieu-educatieve en duurzame initiatieven in Vlaanderen en Brussel via nieuwsbrieven, website en Facebook.
  • Vormingen en netwerkmomenten

 

Meer over MOS Vlaanderen

Pimp je speelplaats

Op de website van “Pimp je speelplaats” vind je verschillende tips en visiedocumenten die je op weg helpen. Je kunt bij hen terecht met vragen i.v.m. vergroening van speelplaatsen. Zij brachten ook het boek “Een toekomstvisie op schoolspeelplaatsen. Groen, gezellig en avontuurlijk” uit.

 

Meer over Pimp je speelplaats

Springzaad

Vzw Springzaad.be is een open netwerk, waarin iedereen welkom is die meer ruimte wil scheppen voor natuur, kinderen en jongeren.

Springzaad brengt professionelen en geïnteresseerden met sterk verschillende achtergrond samen. Zij organiseren o.a. plaatsbezoeken, leerrijke workshops, studiedagen en symposia. Op hun website vind je een speelnatuurkaart met goede praktijkvoorbeelden, contactgegevens van mensen en organisaties die je verder kunnen helpen en een uitgebreide literatuurlijst.

 

Meer over Springzaad

Kind & Samenleving

Kind & Samenleving is een onafhankelijk kennis- en expertisecentrum dat de positie van kinderen en jongeren in de samenleving wil versterken. Inspraak met kinderen en jongeren én een onderzoeksmatige aanpak is de rode draad in hun werk. Zij adviseren o.m. bij speelse ruimtelijke planning en/of verzorgen de inspraakacties voor een specifiek plan of project.

 

Meer over Kind & Samenleving

Beleef de Tuin

Beleef de Tuin wil (semi)openbare en private tuinen belevingsvol inrichten. Zij doen dit door samen met eigenaar en gebruiker op zoek te gaan naar hun wensen en helpen die dromen om te zetten in een plan.

Hoe kan Beleef de Tuin helpen?

  • Vorming over het belang van een belevende tuin
  • Participatietraject begeleiden
  • Procesbegeleiding, planopmaak en projectmanagement
  • Workshops en excursies
  • Doorlichting van de belevingskansen voor de tuin
  • Advies over beheer en onderhoud

 

Meer over Beleef de Tuin

GOODPLANET

GoodPlanet Belgium inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren. Via projecten, campagnes en workshops verspreiden we kennis en planten we zaadjes voor verandering.

Educatie rond duurzaamheid zit in ons DNA. In onze projecten rond natuur begeleiden we scholen, initiatieven voor buitenschoolse opvang en anderen rond de duurzame inrichting en het gebruik van groene klimaatrobuuste speelplekken.

We coachen teams niet alleen in hun visie, maar staan ook in voor de planopmaak, het beheer- en onderhoudsplan, hun stappenplan in het proces en transitie van de speelplaats. Daarnaast begeleiden we ook workshops rond natuur en water voor kinderen en jongeren.

 

Meer over Goodplanet

×