Met een badgesysteem kunnen ook jeugdbewegingen, organisaties en buurtbewoners de speelplaats gebruiken na schooltijd

Cedric Ryckaert, leerkracht Sint-Paulus

In onze school willen we beleving centraal stellen. Kinderen brengen vandaag minder tijd buiten door en wij nemen elke gelegenheid te baat om hen in contact te brengen met de natuur.

Geert Blomme, technisch adviseur Athena school

© Athena school campus Heule

Een klimaatbestendige speelplaats voor jouw school

Wil je een blauwgroen schoolplein aanleggen?
Hieronder vind je een stappenplan met veel ideeën hoe je dit het beste kunt aanpakken.

Let op: deze website wil enkel inspireren. Aquafin noch Vlario kunnen advies op maat van scholen geven. Zoek je een partner om jullie bij te staan in dit project? Kijk dan even op advies op maat.

Nieuws – nieuws – nieuws

Scholen opgelet: er is een nieuwe oproep Natuur in je school voor de subisidiëring van vergroeningsprojecten op school. Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot 18 september 2023. Meer info: Oproep Natuur in je school | Departement Omgeving – Vlaamse overheid (vlaanderen.be). 

1.

Het idee, het initiatief

Een groen schoolplein aanleggen doe je niet in je eentje. Denk na wie hierbij zou kunnen helpen.

Zoek ondersteuning en maak een werkgroep

Een werkgroep bestaat liefst uit meerdere personen en is gevarieerd. Denk aan ouders, kinderen, leerkrachten, andere gebruikers van het pand, buurtbewoners.

Brainstorm

Het is belangrijk om in een vroeg stadium helder te krijgen waar je naartoe wilt. Het hele terrein aanpakken of een deel daarvan? Speelvoorzieningen, een moestuin, ruimte voor dieren? Wil je ook dat het schoolterrein gebruikt wordt tijdens de lessen of is het juist de bedoeling dat het schoolplein alleen een groenblauw speelplein is? Is het schoolplein toegankelijk voor de buurt? Je kunt een brainstorm organiseren voor een (grote) groep betrokkenen en daarbij een plattegrond gebruiken. Denk wild maar maak duidelijk dat niet alle ideeën zullen uitgevoerd worden.

Bekijk deze website om je te laten inspireren.

2.

De voorbereiding

In de voorbereiding ga je op zoek naar medewerking en hulp van buitenaf. Verder ga je na hoe je aan de middelen komt voor de realisatie, zoals sponsoring en subsidies.

Informeer naar de subsidiemogelijkheden van bijvoorbeeld de provincie, de gemeente, de Vlaamse overheid, …

Besteed voldoende aandacht aan de voorbereiding! Het is belangrijk dat alle betrokken partijen inspraak hebben gehad, zo worden alle opportuniteiten benut.

Kijk goed naar mogelijke samenwerkingen met de omgeving, neem de randvoorwaarden van de school/ het plein in acht en denk na over gebruik en het onderhoud van het plein na de oplevering.

3.

Het ontwerp

In de ontwerpfase is het belangrijk alle ideeën te verzamelen, prioriteiten te stellen en een plan te ontwikkelen dat aansluit bij de wensen, de mogelijkheden en de eisen.

Bij een groot project kan het noodzakelijk zijn om je te laten bijstaan door een architect, landschapsarchitect of studiebureau om zo het beste uit het project te halen.

7 vuistregels:

 1. vertrek vanuit het kind / de jongere
 2. bekijk de speelplaats als deel van een groter geheel
 3. denk aan het beheer
 4. maak ruimte voor bomen en ander (gevel)groen
 5. weeg af waar er echt verharding nodig is
 6. wat met water? (afwatering, afkoppeling, infiltratie, buffering, kringloop, …)
 7. heb aandacht voor toegankelijkheid

8 principes van een kwaliteitsvolle speelplaats

4.

De planning

Maak op basis van het voorlopige ontwerp een werkplanning. Wie doet wat en wanneer?
 • Maak een schema met alle activiteiten die nog gedaan moeten worden.
 • Geef aan wie voor welke activiteit verantwoordelijk is en wie de uitvoering op zich neemt.
 • Veel werk kan door vrijwilligers (ouders, kinderen, omwonenden) worden gedaan: tegels weghalen, puin ruimen, afval afvoeren, muurtjes stapelen, verven.
 • Schakel voor complexe werkzaamheden professionele hulp in..
 • Ga eventueel op zoek naar extra inkomstenbronnen. Bv. organiseer samen met de kinderen activiteiten waarbij je geld inzamelt.
 • Zorg voor een dekkende begroting voordat je het ontwerp definitief laat maken. Neem onderhoud en beheer mee in de begroting
 • Presenteer het definitieve ontwerp aan ouders, kinderen, omwonenden en leerkrachten. Doe dat met tekeningen, maquettes of eventueel een filmpje.

5.

De aanleg

Hoe groter de omvang en ambities van het project, hoe meer werk er moet verzet worden.
 • Vaak zal het logisch zijn om de aanleg van het blauwgroene schoolplein uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf. Dat is echter bijna altijd de grootse kostenpost. Betrek ook kinderen bij de uitvoering. Vraag bijvoorbeeld de kinderen zaadjes of stekjes uit hun eigen tuin mee te nemen voor het nieuwe plein.
 •  Zorg voor goede communicatie naar alle partijen.
 • Genereer aandacht bij media en verantwoordelijken in de politiek.
 • Denk niet alleen aan het plein zelf, maar ook aan de feestelijke oplevering, het informeren van ouders, omwonenden en andere betrokkenen en het regelen van een artikel en foto voor in het gemeenteblad en op sociale media.

6.

Gebruik en beheer

Eindelijk is het zover! Een leuk idee is om de nieuwe speelplaats 'officieel' in gebruik te nemen, bijvoorbeeld door het planten van een (laatste) boom.
Aandachtspunten
 • Bij een semi-openbaar plein kunnen omwonenden een rol spelen in het sleutelbeheer.
 • Veranker het spelen en werken in de natuurrijke buitenruimte in het schoolplan.
 • Maak ook foto’s van gebruik en beheer: leuk voor op de website of in de krant.
 • Bespreek met directie en leerkrachten hoe het onderhoud van het schoolplein past in het lesprogramma (mogelijke thema’s: zaaien/ oogsten, snoeien, verzorging planten/bomen, waterstromen, pompen).
 • Informeer bij aanbieders van (groot) onderhoud naar de mogelijkheden en kosten.
 • Stel een plan op voor regulier onderhoud (dagelijks/ wekelijks), jaarlijks/seizoensonderhoud en een plan voor de lange termijn.
 • Maak iemand verantwoordelijk binnen je team voor het onderhoud en beheer.

 

En wat als…? Tips voor praktische problemen

Voorbeeld

Freinetschool Triangel, Booischot

Lees meer

Alle projecten

Bekijk alle scholen projecten in Vlaanderen

Maatregel

Zitranden

Zitranden op een schoolplein kunnen verschillende functies vervullen. Ze kunnen als plek op het schoolplein dienen waar docenten, ouders en kinderen k...

Lees meer
Alle maatregelen

Meer weten?

Neem contact met ons op

Contact
×