Zuidflank Overijse

Locatie
Begijnhof Overijse
Opdrachtgever
Aquafin NV en Overijse

Ontwerper
S.Bilt BVBA, Landinzicht Landschapsarchitecten en Aquafin NV
Realisatie
2018
Waar
Park
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Zuidflank Overijse

Beschrijving

Overijse ondervond wateroverlast bij korte hevige stormen, de oorzaak ervan was te vinden in de snelle afstroming van de neerslag van de omliggende heuvels en afvoer van de Ijse. Er waren plannen om het park op te frissen. Door het park in te richten met buffers en cascade systemen wordt wateroverlast aangepakt en gecombineerd met speelelementen.

Het aanleggen van een leiding zou volstaan hebben om het water af te voeren. Dergelijke doorvoer zorgt echter voor problemen in het centrum. Zaak is dus om een groot deel van het water te vertragen en tijdelijk te bufferen.

Afhankelijk van het door te voeren debiet is een zekere buffering noodzakelijk. Gezien de mogelijkheden van het terrein werd gekozen voor een volume van 1.200m³ en overeenkomstig debiet van 150 l/s, hetgeen 10% is van het maximale debiet bij zware ontwerpstormen en de druk op het centrum sterk verminderd vanuit deze flank.

Dit project kadert in een grotere visie en meerdere projecten in en rond het centrum.

Randvoorwaarden

Het technisch streefdoel was om slechts +/-10% van het debiet door te voeren. Daarnaast moest er rekening gehouden worden met huidige en toekomstige sportinfrastructuur, natuurwaarde, het gebruik van natuurlijke materialen en opwaardering van de trage verbindingen (fiets/wandelaars) doorheen het park.

Er werd hiervoor met verschillende diensten van de gemeente samengewerkt en ook de skatersclub werd aangesproken aangezien het oude skatepark plaats moest ruimen voor een nieuwe bufferzone.

Overijse wou investeren op voorwaarde dat het een integraal project werd waarbij de Zuidflank een meerwaarde bood voor elke inwoner.

zuidflank overijse

Uitvoeringsaspecten

Er werd 1.500m³ buffering voorzien met 100l/s vertraagde afvoer met behulp van schotten, bufferbekkens in cascadesysteem.

Bovenaan het park wordt het hemelwater komende van de Heurkstraat opgevangen via 2 grote dwarsroosters en naar een gracht afgeleid. De gracht komt in een eerste infiltratiekom waarin schotten met kleine openingen (< 100 l/s) werden voorzien om het water zoveel mogelijk te vertragen. Na dit bekken versmalt het systeem en gaat het in een cascadesysteem met gelijkaardige schotten naar een 2de en 3de infiltratiekom. In de 3de en laatste infiltratiekom zal het water deels infiltreren en deels via een beperkte doorvoer tot 100l/s doorstromen via RWA-riolering naar de afwaarts gelegen waterloop IJse. De doelstelling van dit systeem is om water zoveel mogelijk te vertragen en slechts 10% van het oorspronkelijke maximale debiet bij een bui die 1x/20 jaar voorkomt, toe te laten naar het centrum.

De paden werden uitgevoerd in halfverharding.

Dit is een integraal project in opgewaardeerde parkomgeving. Er werden speelelementen voor verschillende leeftijden voorzien; koppeling aan cyclocross en MBX op deze helling: BMX-parcours, technische fietselementen; nieuwe skate-zone; aanleg van nieuwe belevingsruimte ter hoogte van de bibliotheek en cultureel centrum Den Blank (buitenpodium en buiten-leeshoek geïntegreerd in de opgewaardeerde groene zone rond de bron).

Er werd een natuureducatieve route aangelegd, het vliegend hert. Er zijn takkenrillen geplaatst om snoeiafval ter plaatse te verwerken. Er is ook een heropwaardering gebeurd van de bronzone ter hoogte van het cultuurcentrum Den Blank en Bibliotheek als miniatuur van de IJsevallei.

Zuidflank Overijse

Participatie burger

Er was participatie van verschillende gemeentediensten (jeugd, sport, milieu, openbare werken,…) en doelgroepen (skaters, jeugd, …).

Investeringskost

De totale kost van dit project bedraagt 1.167.066,58 euro.
Voor 5 ha verharde oppervlakte komt dit neer op ongeveer 12,3 euro/m².

Werking en onderhoud

Er waren wel enkele problemen m.b.t. uitspoeling van oevers. Deze werden inmiddels weggewerkt. De bekkens hebben inmiddels effectief gewerkt zoals verwacht.

De diensten van de gemeente beheren het park en bijhorende bufferbekkens.

Contactpersoon

Aquafin – info@aquafin.be
Overijse – info@overijse.be

Toegepaste maatregelen

×