Zolikenstraat Heusden-Zolder

Locatie
Zolikenstraat Heusden-Zolder
Opdrachtgever
Aquafin NV en Heusden-Zolder

Ontwerper
Evolta nv
Realisatie
2020
Waar
Straat
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Geen afvoer van regenwater meer dankzij de medewerking van de bewoners op privédomein.
Zolikkenstraat Heusden-Zolder

Beschrijving

In de bestaande situatie is deze doodlopende woonstraat 235m lang, 6m breed en zijn de bermen ter hoogte van de woningen ingericht met verhardingen of semi-verhardingen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om een klassieke gescheiden riolering aan te leggen maar hiervan werd afgezien na een participatietraject met de bewoners.

Na uitvoering zal de rijweg nog 4m breed zijn en worden de bermen ingericht met grasdallen en wadi’s. De inritten worden aangelegd met waterpasserende straatstenen.

Randvoorwaarden

De werken moeten kunnen uitgevoerd worden binnen het vooropgestelde budget.

Uitvoeringsaspecten

Het was niet mogelijk om de volledige buffering/infiltratie van het openbaar domein en de privé-verhardingen op de wadi’s te voorzien. Een afkoppelingsadviseur heeft alle woningen bezocht en heeft de maximale buffering en infiltratiemogelijkheden onderzocht op privédomein. De meeste bewoners zijn akkoord gegaan om dit op eigen terrein te voorzien. Een aantal bewoners vraagt nog een noodoverloop naar de wadi (veiligheidsgevoel) en daarvoor wordt onder de wadi een grindsleuf voorzien (diepte).

Er wordt gekozen voor een bloemenweide voor de bermen en wadi’s en er worden bomen voorzien. De jongeren zijn bereid om de bladeren bij de oudere bewoners te ruimen.

De wadi heeft een noodoverloop naar een achterliggende gracht die op zijn beurt afwatert naar de Echelbeek (waterloop cat 4).

De opbouw van de weg is klassiek maar duidelijk versmald t.o.v. de huidige situatie. De bermen worden wel deels aangelegd in grasdallen om kruisen met grotere voertuigen en parkeren mogelijk te maken.

Participatie burger

Oorspronkelijk was het de bedoeling om een klassieke gescheiden riolering aan te leggen. Het college van burgemeester en schepenen stelde een participatietraject voor om eventueel de RWA te vervangen door wadi’s en buffering op eigen terrein. Hiervoor werd een workshop georganiseerd met de bewoners van de straat. In een eerste deel werden de verschillende mogelijke scenario’s toegelicht:

  • De klassieke oplossing (gescheiden riolering);
  • Wadi’s zonder bijkomend groen;
  • Wadi’s met een maximale invulling van het groen.

Bij ieder scenario werd ook uitgelegd welke gevolgen er zouden zijn voor de klimaatopwarming.

Na deze toelichting konden de bewoners op ieder scenario hun opmerkingen maken en/of suggesties doen. Opvallend was dat de oudere bewoners wadi’s (ratten, moeilijk te onderhouden) en bomen (overlast van bladeren) niet zagen zitten en dat de jongeren de ouderen probeerden te overtuigen om te kiezen voor het scenario met het meeste groen.

Na de bespreking konden de aanwezigen hun voorkeuren (groene sticker) en bezwaren (rode sticker) kenbaar maken. Uiteindelijk werd er door de bewoners kozen voor het laatste scenario.

Zolikkenstraat Heusden-Zolder

Investeringskost

De prijs van het project bedraagt 425.000 euro excl. btw. De kostprijs van de riolering bedraagt 137.491,40 excl. btw.

Dit komt neer op een prijs van 251,54 euro per m² verharde oppervlakte.

Werking en onderhoud

Meer informatie over de werking en het onderhoud volgt na aanleg.

Contactpersoon

Heusden-Zolder –   paul.byloos@heusden-zolder.be – 011 80 80 87

Toegepaste maatregelen

×