Zilverberkstraat en Leeuwerikstraat Turnhout

Locatie
Zilverberkstraat een Leeuwerikstraat in Turnhout
Opdrachtgever
Aquafin NV en Turnhout

Ontwerper
Tractebel engineering en Vangeel wegenbouw
Realisatie
2019
Waar
Straat
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Maximale infiltratie ondanks een hoge grondwaterstand en slecht doorlatende bodem.

Beschrijving

De Zilverberkstraat en Leeuwerikstraat vormen een bestaande wijk die helemaal werd heraangelegd. Een ideale gelegenheid om de aanpak van hemelwater te herdenken. Er waren best wel wat uitdagingen: de omgeving heeft een hoog grondwaterpeil en de bodem is slecht doorlatend. Toch gingen we in dit project voor volledige infiltratie van hemelwater.

Er kwam een infiltrerende onderfundering onder het wegdek dat zelf ook waterdoorlatend is. Als het hard regent, en het water stroomt naar de zijkant van de weg, dan komt het in wadi’s of in parkeervakken met grasdallen terecht. Nog te veel water? Geen nood, de overloop leidt naar een buis onder de weg. Ook de woningen zijn via infiltrerende huisaansluitputjes aangesloten op deze buis. Als extra veiligheidsmaatregel wordt een overstort voorzien om de infiltrerende riolering optimaal te laten werken maar die bij heel hevige buien toch een voor overloop mogelijkheid biedt.

Randvoorwaarden

Er is een hoog grondwaterpeil, voornamelijk in de winter. Daarom dient maximaal ingezet te worden op bovengrondse infiltratie.

Uitvoeringsaspecten

Het gaat hier om een woonwijk, waar volwassenen en kinderen veel tijd op straat doorbrengen. Ook daaraan werd gedacht in het ontwerp. De straten zien er nu veel groener uit en er is ook een speeltuintje geïntegreerd in het project. Samen met de verkeersremmende maatregelen verhoogt dit alles de belevingswaarde voor de buurt. Er werd zoveel mogelijk waterdoorlatende verharding aangelegd.

Participatie burger

Er waren een aantal infovergaderingen met de bewoners.

turnhout

Investeringskost

De totale kostprijs van het project bedraagt 1.484.524,97 euro.

Werking en onderhoud

Het ontwerp werkt zoals verwacht. De groendienst beheert de grasstroken en de wegenis wordt door de gemeente beheerd. Dit volgens het standaard groenonderhoud.

Op plaatsen waar vaak zwaar verkeer (vrachtwagens) langskomen en parkeren zijn enkele stabiliteitsproblemen op te merken. Deze zullen hersteld worden. In de toekomst dient er extra aandacht besteed te worden aan de fundering en onderfundering waar zwaar verkeer verwacht wordt.

Contact

Aquafin – info@aquafin.be

Toegepaste maatregelen

×