WZC Ceres in Menen

Locatie
Hospitaalstraat te Lauwe
Opdrachtgever
Belfius Bank nv + OCMW Menen

Ontwerper
Bureau Cnockaert nv
Realisatie
2016-2020
Waar
Gebouw
Situatie
Nieuwe ontwikkeling
De endless garden creëert de indruk dat de tuin onbegrensd is.
WZC Ceres

Beschrijving

Het creëren van een woonzorgcentrum met een verticale binnentuin en een groenstructuur bestaande uit bomen, struiken en beplanting, parkeerplaatsen, een brand-/dienstweg.

De ‘endless garden’, die door het hellende groendak de visuele indruk creëert dat de tuin onbegrensd is, is een werk van de Portugese kunstenaar, Rafael Balestra. Het opzet van het architectenbureau Cnockaert Architecture was om te voldoen aan de architecturale vraag om het concept te zien als deel van het gebouw, eerder dan een alleenstaand kunstwerk.

Uitvoeringsaspecten

Het ontwerp is een vrijstaand gebouwencomplex en is geconcipieerd in diverse eenheden rond een centrale binnentuin, die aan de westkant wordt afgesloten door een gebouw voorzien van een hellend groendak. Het groendak watert af via de centrale groenstrook,een drainage voert eventueel overtollig water die niet kan bezinken door het gevolg van hevige stortbuien af naar de openbare riolering.

Er is voorzien in parkeergelegenheid op het terrein. De parkingzone sluit aan bij een reeds gerealiseerde parking in de Grote Molenstraat om zo een geheel te vormen. De dienstweg rond het gebouw voorziet in voldoende infiltratie naar de groenzones toe.

Voor de omgevingsaanleg is er niets aangesloten op de riolering:

  • De verharding bestaat enerzijds uit waterpasserende betonstraatstenen (waterdoorlatend + afstroom naar verschillende groenzones) en anderzijds uit beton die afstroomt naar de centrale groenzone. Deze groenzone ligt in ophoging maar langs de rand is een draineerkanaal met porfiersteenslag en draineerbuizen.
  • Er is wel hier en daar een straatkolk voorzien maar deze zijn aangesloten op bezinkputten en niet op de riolering.
  • Het gebouw is voorzien van regenwaterputten voor de toiletten etc. in het woonzorgcentrum. De overlopen van de regenwaterputten zijn geconnecteerd met extra regenwaterputten voor de brandweer (als blusvoorraad) en deze overlopen gaan rechtstreeks naar de infiltlratievoorziening.

Er werd gekozen voor 1 type boom in 2 kleuren ‘Gleditsia triacanthos en Gleditsia triacanthos sunburst’; geel -en groenbladig met bloemenborders onder de bomen. De verharding is kleinschalig waterdoorlatend materiaal met uitzondering van de binnenkoer waar gepolierd beton is voorzien. Het regenwater infiltreert rechtstreeks in een steenslagrand in de groenzone.

WZC Ceres

Investeringskost

Het project kost 526.663,4 euro excl. btw. Dit komt neer op 135,14 euro/m² excl. btw per m² verharde oppervlakte.

Werking en onderhoud

Het onderhoud van het groendak gebeurt door een gespecialiseerde firma. Hakken en wieden van de grond tussen kruidachtige vegetaties (7 beurten/jaar) en opschik van perken van kruidachtige gewassen (1 beurt/jaar). Hakken en wieden van de grond tussen hagen, bosgoed en heesters (7 beurten/jaar) en scheren van hagen en beplantingsmassieven (1 beurt/jaar). Begeleidingssnoei van bomen (1 beurt/2e jaar).

De onderhoudskost bedraagt 4852 euro/jaar (eerste jaar na aanleg).

Contactpersoon

Bureau Cnockaert nv – 056/31.17.02 – marieamelie.cnockaert@cnockaert.be

ceres menen

Toegepaste maatregelen

×