Woon-Bal Nijlen

Locatie
Omgeving Loze Bareel, Goorstraat, Graanweg en Molenstraat in Nijlen
Opdrachtgever
Nijlen

Ontwerper
Studiebureau Evolta en De Peuter nv
Realisatie
2020-2021
Waar
Plein
Situatie
Nieuwe ontwikkeling
Het hydraulisch verhaal werd integraal gekoppeld aan een duurzame én creatieve inrichting van het projectgebied.
Woon-bal nijlen

Beschrijving

Binnen het dossier Nijlen Woon-Bal staat Evolta in voor de realisatie van de omgevingsaanleg rond de voetbalterreinen van KFC Nijlen, de realisatie van een pendelparking voor de NMBS en de realisatie van de infrastructuur voor een nieuwe woonuitbreiding (in een latere fase). Binnen het ontwerp werd maximaal ingezet op de inrichting van een kwalitatieve woon- en leefomgeving door o.a. het creëren van een sport- en buurtpark voor alle buurtbewoners, een veilige fietsverbinding naar het centrum en een pendelparking die ook dienst kan doen als evenementenplein en tevens fungeert als een kwalitatieve verblijfsruimte.

Bij deze ontwerpopdracht werd het hydraulisch verhaal integraal gekoppeld aan een duurzame én creatieve inrichting van het projectgebied. In eerste instantie werd hierbij ingezet op het beperken van het aantal vierkante meter verharde oppervlakte. Zo kan een deel van de pendelparking van de sportcluster tijdens ‘daluren’ ook dienst doen als basketbalterrein. Tijdens ‘piekuren’ fungeert deze zone dan weer als reguliere parking. Door dit méérlagig functiegebruik blijft de totale ingenomen (en verharde) ruimte beperkt.

Anderzijds werd ook ingezet op waterdoorlatende verhardingsmaterialen of de afstroming van hemelwater naar de aanliggende groen- en wadizones. Ter hoogte van de pendelparking van de NMBS werd vanuit technisch oogpunt geopteerd voor solide verhardingsmaterialen zoals een rijloper in betonverharding en parkeerzones in groot formaat betontegels. Om ook hier op een duurzame manier het hemelwater ter plaatse te houden werd ingezet op een dubbel ontwateringssysteem.

Waar mogelijk wordt het oppervlaktewater rechtstreeks aangesloten op verschillende wadi’s die voorzien worden van gecultiveerde beplanting. Indien het omwille van de hoogtepeilen niet mogelijk is om rechtstreeks te ontwateren richting de wadi’s wordt de verharding via een lijnafwatering aangesloten op de waterdoorlatende onderfundering, die eveneens doorloopt onder wadi’s.

Op deze manier werd voor de pendelparking een integraal én duurzaam ontwateringssyteem ontworpen waardoor ook de diameter van de RWA-leiding beperkt bleef (diam. 400mm i.p.v. diam. 800mm).

Woon-bal nijlen

Randvoorwaarden

Inrichting van pendelparkings en ontsluitingswegen voor harde en zachte weggebruikers conform het RUP Woon-bal. Ruimte voor participatie voor inrichting groenbuffer rondom speelterreinen. Ontwerpend onderzoek i.f.v. economisch optimum.

Uitvoeringsaspecten

Er worden lijnvormige grasbetontegels met waterdoorlatende opbouw geplaatst. De buffering gebeurt via wadi’s en aangesloten drains in de onderfundering bij niet waterdoorlatende verhardingsmaterialen. Het RWA-stelsel wordt uitgevoerd in poreuze betonbuizen.

De wadi’s van de pendelparking van de NMBS worden beplant met gecultiveerde beplanting, soortensamenstelling i.f.v. specifieke groeiomstandigheden (droogte- en overstromingstolerant). De beplanting draagt bij tot de natuurlijke zuivering van het hemelwater en biedt tevens een verkoelend effect.

Woon-bal nijlen

Binnen de sportcluster wordt maximaal ingezet op een extensief beheer, de gecultiveerde beplanting blijft beperkt tot enkele plantvakken op het centraal speelpleintje. Op die manier blijven de totale onderhoudskosten beperkt, en is er ruimte voor een natuurlijke ontwikkeling van de site. Binnen het ontwerp werden de grote lijnen van de groenbuffer rondom de site vastgelegd, de concrete invulling hiervan wordt in overleg met de buurtbewoners gerealiseerd. Buurtbewoners kunnen de groenbuffer gebruiken als een uitbreiding op hun aangrenzende tuin.

Participatie burger

De buurtbewoners van het sportpark zullen verder betrokken worden bij de realisatie van het buffergroen rondom het park (inspraak in type bomen, beplanting, open of gesloten zicht…).

Investeringskost

De prijs van het project bedraagt 2.000.000 euro excl. BTW (fase 1). De prijs van de pendelparking bedraagt 120 euro per m².

Werking en onderhoud

Meer informatie over de werking en onderhoud volgt na uitvoering.

 

Toegepaste maatregelen

×