Winterhof Berlaar

Locatie
Winterhof Berlaar
Opdrachtgever
VMSW nv

Ontwerper
Ingenieursbureau France nv
Realisatie
2014
Waar
Wijk
Situatie
Nieuwe ontwikkeling
Het inbreidingsgebied van deze landelijke verkaveling is ingevuld als een lappendeken van stedelijke (hof) en landschappelijke (park) interventies.
winterhof berlaar

Beschrijving

Het project Winterhof te Berlaar is de eerste fase van een groter inbreidingsproject dat op wandelafstand van het centrum van Berlaar gelegen is.

De eerste fase omvatte 21 sociale huurwoongelegenheden. Het architecturale concept en visie is van de hand van de architecten Van Belle en Medina. Het geheel werd uitgewerkt als woonerf, waarbij de focus werd gelegd op de woon- en leefkwaliteit.

Het gebied is een woonerf, het autoverkeer is ondergeschikt aan het voetgangersverkeer. Voetgangers mogen de ganse breedte van de straat gebruiken, ook spelen is toegelaten. De maximumsnelheid is hier 20 km/uur.
Het inbreidingsgebied van deze landelijke verkaveling is ingevuld als een lappendeken van stedelijke (hof) en landschappelijke (park) interventies.

Centraal bevindt zich de Plaza die een verhard plein is met ruim bemeten groenvakken. Het geheel is uitgevoerd in betonstraatstenen met een bruin/grijze nuance, wat voor een natuurlijke uitstraling zorgt. Aan de overzijde van dit plein is er een parkzone voorzien. In deze zone is er een natuurlijke open buffervijver voorzien die geïntegreerd is in de omgeving. De heuvels worden gebruik als natuurlijke speelelementen.

Parkeren gebeurt in twee parkeerenclaves voorzien aan het begin van het binnengebied. Dit geeft de mogelijkheid tot ontmoetingen en vermijdt het beeld van de auto in de woonstraat.

Randvoorwaarden

Ontmoeten en spelen in een aangenaam woonerf vormden de uitgangspunten van dit project. Aangezien de bodem uit zand bestaat, werd volop ingezet op infiltratie.

winterhof berlaar

Uitvoeringsaspecten

Er werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd waarbij in de eerste plaats ingezet wordt op hergebruik van hemelwater door het plaatsen van hemelwaterputten. Daarna werd ingezet op infiltratie.

De overloop van de regenwaterputten en afstromend hemelwater van de verharding worden naar een centraal gelegen wadi gebracht. Als de wadi droog staat, vormt het samen met de speelheuvels één grote speelzone doordat de wadi is uitgevoerd als een zachte glooiing in het gazon. De wadi, met een buffervolume van 60 m³, heeft als doel om het hemelwater zo veel mogelijk ter plaatse te laten infiltreren. Wanneer dit buffervolume bij extreme buien overschreden wordt, treedt de overloop in werking.

winterhof berlaar

Over het hele woonerf werden diverse bomen voorzien en om de parkzone af te schermen werd gekozen voor een gemengde heg bestaande uit bessenstruiken, hulst en gele kornoelje.

Voor de rijweg en parkeerplaatsen werd gekozen voor waterdoorlatende betonstraatstenen.

Participatie burger

Bij het ontwerp werd rekening gehouden met het advies van VMSW over hoe de bewoners omgaan met publieke ruimte. Hierbij kwam naar voor dat de pleinfunctie een heel belangrijk element is.

Investeringskost

De prijs bedraagt 612.000 euro.

winterhof berlaar

Werking en onderhoud

Het onderhoud omvat het standaard groenonderhoud.
De wadi werkt goed. Wij hebben zelfs opgemerkt dat de infiltratie in de wadi verbeterd is doorheen de tijd. Vermoedelijk heeft dit te maken doordat de elzen de grond goed doorwortelen en water opnemen.

De infiltratiecapaciteit van de waterdoorlatende betonstraatstenen lijkt daarentegen te verminderen na verloop van tijd. Wij stellen de infiltratie van deze waterdoorlatende verharding op lange termijn in vraag.

Contactpersoon

Ingenieursbureau France – info@bureau-france.be – 03 491 80 80

Toegepaste maatregelen

×