Wilgenpark Eeklo

Locatie
Wilgenpark Eeklo
Opdrachtgever
Riopact, Eeklo en VMSW

Ontwerper
Lobelle en 4D
Realisatie
2017
Waar
Park
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Van grijs naar groen park.
Wilgenpark Eeklo

Beschrijving

Eeklo maakt van het Wilgenpark een echt park met heel wat groenzones. Vroeger was het – haaks op wat de naam doet vermoeden – zowat de meest grijze en onaantrekkelijke buurt van de stad. In 2017 ging er liefst een halve hectare beton uit en werden die plekken opgevuld met groen.

In Wilgenpark en deel Meibloemstraat (Eeklo) wordt de bestaande riolering vervangen door een gescheiden stelsel. De RWA-as die aangelegd wordt zal in de toekomst niet enkel de omringende verharde oppervlakte afvoeren, maar ook een deel opwaarts.

Over het terrein van het Wilgenpark is een gracht en groot bufferbekken voorzien. In de toekomst kan de hele wijk rondom het Wilgenpark aangesloten worden via deze weg.

Randvoorwaarden

Normen buffering en vertraagde afvoer: 260m³/ha – 10l/s/ha.

 

Uitvoeringsaspecten

Het betreft hier een project van de sociale huisvestingsmaatschappij. Door voldoende groen en speelgelegenheid te voorzien wordt de leefomgeving aanzienlijk verbeterd. Op vraag van de buurtbewoners is er ook een zone voorbehouden voor volkstuintjes.

Werking en onderhoud

Het ontwerp werkt zoals verwacht. Het onderhoud wordt beheerd als park.

Contactpersoon

Aquafin – info@aquafin.be
Eeklo – ben.caussyn@eeklo.be

Toegepaste maatregelen

×