Verkaveling Sleutelbloemstraat Olen

Locatie
Sleutelbloemstraat Olen
Opdrachtgever
Danneels projects NV

Ontwerper
Studiebureau Arcadis en aannemer Vangeel
Realisatie
2016 - ...
Waar
Wijk
Situatie
Nieuwe ontwikkeling
De keuze voor zichtbare waterelementen geeft een bewustwording voor water bij de bewoners.
verkaveling sleutelbloemstraat

Beschrijving

In deze verkaveling die nog in ontwikkeling is, is alles voorzien om via een meertraps-aanpak de waterimpact op de omgeving zo laag mogelijk te houden. In eerste instantie wordt ingezet op infiltratie door het regenwater te laten stromen naar verlaagde grasbermen (wadi’s), waar het eerst de kans krijgt om te infiltreren. Bij hevige regenval wordt het water dat niet kan infiltreren via de straatkolken naar de infiltrerende RWA-riolering geleid vanwaar het regenwater naar een bufferbekken wordt gebracht.

In het bufferbekken worden de piekdebieten van de hevige neerslag opgevangen zodat een vertraagde doorvoer naar de waterloop mogelijk is. De waterloop krijgt binnen de verkaveling veel ruimte waardoor extra volumes voor water beschikbaar zijn. De private woonpercelen in de verkaveling hergebruiken regenwater op eigen terrein.

De keuze voor zichtbare waterelementen geeft een bewustwording voor water bij de bewoners.

Randvoorwaarden

Grondonderzoek leerde dat er eerst moet ingezet worden op infiltratie en pas dan op buffering. Uit infiltratieproeven bleek dat de grondwaterstand diep genoeg stond en dat de aanwezige zandgrond voldoende infiltrerend werkt.

Uitvoeringsaspecten

De aanwezige gracht/waterloop van 3e categorie werd opgewaardeerd met speelse verbredingen die goed te onderhouden zijn. De wadi’s kregen een grindkoffer onder de dunne laag teelaarde, waarin geperforeerde rioleringsbuizen voor de verbindingen naar de gracht zorgen. De meandering en vergrote wateroppervlakte zorgen voor meer beleving, zowel voor mens als fauna en flora. Nabij de meandering is een grasveld en speelzone ingericht.

Dankzij verbrede oevers en meandering krijgt de aanwezige waterloop de kans om binnen de eigen bedding te bufferen. Op termijn wordt de verkaveling verder ontwikkeld met een goede waterbeleving en bewustwording naar de bewoners toe. Er wordt gewerkt met een maximaal natuurlijke inrichting.

Regenwater dat op de wegenis valt, stroomt af naar de verlaagde grasbermen (wadi’s), waar het eerst de kans krijgt om te infiltreren alvorens het regenwater via de infiltrerende RWA-riolering naar een bufferbekken wordt gebracht.

De straatkolken zijn bewust hoger geplaatst dan het grasniveau van de wadi zodat het regenwater eerst kan infiltreren en pas bij volledige vulling een overloop naar de infiltrerende RWA-riolering plaatsvindt.

verkaveling sleutelbloemstraat

Investeringskost

De totale kost van het project bedraagt 950.000 euro.

Werking en onderhoud

Het project kende in het begin kinderziektes (onvoldoende grasgroei door droogte) maar is ondertussen een zeer mooi en goed werkend voorbeeld van integrale waterhuishouding.

De gemeente maait de wadi’s en oevers 4x per jaar.

Door de bouw van de woningen worden de wadi’s soms stukgereden. Hier zou een verstrengd beleid kunnen helpen.

Contactpersoon

Arcadis – bart.verhaegen@arcadis.com – 0492/13.81.11

Toegepaste maatregelen

×