Verkaveling Perwijsveld Duffel

Locatie
Emiel Van Hammestraat, Jasmisse Duffel
Opdrachtgever
Real Estate IS

Ontwerper
Quadrant bvba
Aannemer
Van Geel
Realisatie
2008
Waar
Wijk
Situatie
Nieuwe ontwikkeling
Het geheel is gelegen in een sterk vergroend kader dat de overgang maakt met de open ruimte rondom het gebied.
perwijsveld duffel

Beschrijving

De nieuwbouwwijk is gelegen in een watergevoelig gebied. Het ontwerp ging uit van de basisvoorwaarde dat de hemelwaterafvoer volledig kon gebufferd worden binnen het project.

Het ontwerp verankerde zowel de groen- en bebouwingsstructuur als de aanpak van de waterproblematiek. Zo zijn er pleintjes voorzien van voldoende buffercapaciteit, zijn er grachten voorzien doorheen de doorsteken en valt de open ruimte samen met groene bufferzones.

Naast de aandacht voor de waterproblematiek heeft het ontwerp ruime pleinen voorzien zoals het centrale plein afgeboord met meergezinswoningen met ruimte om te spelen, verblijven en knooppunten die verbonden zijn met doorsteken naar de zijstraten. Het geheel is gelegen in een sterk vergroend kader dat de overgang maakt met de open ruimte rondom het gebied.

Randvoorwaarden

De nieuwbouwwijk is gelegen in een watergevoelig gebied.

Uitvoeringsaspecten

Het geheel is gelegen in een sterk vergroend kader dat de overgang maakt met de open ruimte rondom het gebied.

Het regenwatersysteem bestaat uit in totaal 4 open buffer- en infiltratiebekkens. Daarnaast loopt de bestaande Kwakkelenbeek doorheen de wijk. Deze twee systemen staan los van elkaar. Er is een wervelventiel voorzien voor vertraagde lozing en een noodoverlaat voor overstorten naar deze beek.

duffel perwijsveld

Investeringskost

De kost van het project bedraagt 2.021.289,87 euro incl. btw.

Werking en onderhoud

Het ontwerp werkt zoals verwacht. Het onderhoud gebeurt door de gemeente. De frequentie hiervan is 2x per jaar en de kost bedraagt jaarlijks 3.900 euro.

Contactpersoon

Quadrant bvba – 027570900 – yelena.theyssens@quadrant.be

duffel

Toegepaste maatregelen

×