Verkaveling Minetstraat Huldenberg

Locatie
Tussen J. Minetstraat en Borremansstraat Huldenberg
Opdrachtgever
Brummo NV

Ontwerper
Quadrant bvba
Realisatie
-
Waar
Wijk
Situatie
Nieuwe ontwikkeling
Het klassieke verkavelingsconcept wordt hier verlaten en er wordt gekozen voor een autoluwe en groenwijk met een grote infiltratie- en bufferzone die tevens het centrale hart van de wijk vormt.
minetstraat

Beschrijving

Het project bevindt zich aan de kern van Huldenberg en is zeer hellend. Het klassieke verkavelingsconcept wordt hier verlaten en er wordt gekozen voor een autoluwe en groenwijk met een grote infiltratie- en bufferzone die tevens het centrale hart van de wijk vormt. Een echt verbindingselement waar gespeeld kan worden en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Randvoorwaarden

Het betreft een zeer hellend terrein. Waardoor de buffering wordt opgesplitst in twee delen.

Uitvoeringsaspecten

Het regenwater wordt gravitair afgevoerd naar twee buffer-en infiltratiesystemen. In de groenzone achter de ondergrondse parking worden drie langgerekte buffers voorzien, deze zijn voorzien van een infiltratiesleuf. De hoogst gelegen van de drie buffers stort over in de middelste, de middelste stort over in de laagste, en de laagste stort over naar de buis die verder stroomafwaarts loopt.

Deze wijk bevat een 35-tal woningen waarbij het parkeren gecentraliseerd wordt in een parkeerpocket en ondergrondse parking aan het begin van de wijk, zodat de wijk autoluw kan gemaakt worden en waarbij voetganger en fietser koning zijn. Het hart van deze autoluwe zone wordt gevormd door een grote infiltratie- en bufferzone. Deze is de centrale openbare groenzone voor de wijk en bevat naast de regenwaterhuishouding ook de centrale speelruimte waar er plaats gemaakt wordt voor avontuurlijk spelen.

Deze groene zone is het verbindend element en ontmoetingsplek binnen de wijk.

minetstraat

Participatie burger

Er worden verschillende info-momenten georganiseerd naar de buurt toe. Opmerkingen die hier worden geformuleerd worden steeds meegenomen.

Investeringskost

Het project wordt geraamd op 850.146,73 euro incl. btw.

Werking en onderhoud

Meer informatie over de werking en onderhoud volgt na aanleg.

Contactpersoon

Quadrant bvba – 027570900 – yelena.theyssens@quadrant.be

minetstraat huldenberg
minetstraat houthulst

Toegepaste maatregelen

×