Verkaveling De Platanen in Eeklo

Locatie
Zuidmoerstraat Eeklo
Opdrachtgever
Imano en Groep Huyzentruyt

Ontwerper
Studiebureau Jonckheere en Tavernier nv
Aannemer
Tavernier NV
Realisatie
2015
Waar
Wijk
Situatie
Nieuwe ontwikkeling
De koppeling van de regenwaterputten zorgt ervoor dat de buurt ‘verbonden’ is.

Download PDF

De Platanen - Eeklo

Beschrijving

De Platanen / De Eiken is een dubbele verkaveling tussen de Zuidmoerstraat en de Broeders van Liefdestraat in Eeklo, die vernieuwend is op twee vlakken. Enerzijds werd in dit project een nieuw concept voor betaalbare stadswoningen uitgewerkt.  Maar minstens even interessant is de vernieuwing ónder de grond.

Het regenwater wordt maximaal hergebruikt en ter plaatse geïnfiltreerd, waardoor het rioleringsstelsel stroomafwaarts niet extra wordt belast. Het waterverhaal maakt het mogelijk om een nieuwe visie op stedelijk wonen in de praktijk te brengen.

Randvoorwaarden

Betaalbare en leefbare stadswoningen vormden het de uitgangspunten voor dit project.

Uitvoeringsaspecten

De projectontwikkelaar ging de uitdaging aan om het regenwater zo veel mogelijk binnen de grenzen van de verkaveling te gebruiken.

Via het dak komt het regenwater bij elke woning in een individuele regenwaterput, waaruit via een pomp water kan gebruikt worden voor wasmachine, toilet of tuin. Als een put vol is, loopt het water eerst over in de regenwaterput(ten) van de woningen in dezelfde straat. Bij elke put ligt er boven de overloop naar de buur een infiltratie in de zone rondom de put. Daarboven ligt nog een noodoverloop richting openbaar domein. De koppeling van de regenwaterputten maakt dit ontwerp uniek.

Pas als ook de laatste regenwaterput vol is, gaat de overloop naar het RWA-stelsel, samen met het regenwater uit de straatkolken. Het RWA-stelsel alsook het grootste deel van de bestrating zijn waterdoorlatend, waardoor het meeste regenwater ter plekke in de bodem kan infiltreren.

Zelfs bij heel zware regenval of langdurig natte periodes is de kans echter klein dat de riolering in aangrenzende wijken zal worden aangesproken. In de groenzone tussen De Eiken en De Platanen werd bijkomend ook een wadi geplaatst die tijdelijk het water kan opvangen wanneer bij hevige regenval de infiltratiecapaciteit van de combi-regenwaterputten en het rioolstelsel overtroffen worden, om het vervolgens alsnog langzaam te laten infiltreren in de bodem.

De wadi functioneert als bufferbekken voor duizenden liters regenwater die anders meteen in de riolen van de wijken rondom het project zouden terechtkomen en vormt. De plaatsing van de wadi naast het speelterrein zorgt ook voor een extra spelelement en werd ingekaderd in een groene omgeving.

De koppeling van de regenwaterputten zorgt ervoor dat de buurt ‘verbonden’ is. 

De Platanen - Eeklo

Participatie burger

Een aandachtspunt bij collectieve systemen is dat buren in zekere mate overeen dienen te komen. Er is de mogelijke probleemstelling dat een persoon geen water van de buur wenst te ontvangen. Hiervoor werd een oplossing voorzien door een afsluiter te voorzien die men kan dicht kan zetten. Het systeem blijft dan collectief functioneren, uitgezonderd die afgesloten individuele regenwaterput.

Investeringskost

De prijs van het project bedraagt 847.729,21 euro excl. btw.

Werking en onderhoud

Het ontwerp werkt zoals verwacht.

De wadi wordt beheerd door de stad Eeklo. De regenwaterputten worden beheerd door de eigenaars van de woningen. De frequentie van het onderhoud is tweejaarlijks en bedraagt 200 euro per regenwaterput.

Contactpersoon

Studiebureau Jonckheere – info@studiebureaujonckheere.be

 

Toegepaste maatregelen

×