Tuinwijk De Warande Gentbrugge

Locatie
Tuinwijk De Warande Gentbrugge
Opdrachtgever
Stad Gent en Farys

Ontwerper
Stad Gent
Realisatie
2023-2026
Waar
Straat
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Om ruimte te maken voor nieuwe geveltuinen worden de huidige lage muurtjes van de voorgeveltuintjes verwijderd.
tuinwijk warande gent

Beschrijving

Het project omvat de heraanleg van de tuinwijk De Warande waarbij de straat wordt omgevormd tot een woonerf. Hierdoor zullen de kwaliteit van het wegdek en de verkeersveiligheid verhogen. Alle boordstenen verdwijnen en er komt een gelijkgrondse aanleg van gevel tot gevel. De woon- en leefomgeving worden dus een pak aangenamer.

Er komt een gescheiden rioleringsstelsel met een aparte afvoer voor regen- en afvalwater.

Er wordt gestreefd naar meer groen in de straat waarbij er zitbanken zullen geplaatst worden en waar ruimte wordt gegeven aan voetgangers en fietsers.

Randvoorwaarden

Enkel verharding voorzien wat functioneel strikt noodzakelijk is. Hierbij gaat men er van uit dat iedere verharding intensief moet gebruikt worden.

Echter omwille van de aanleg van de fietssnelweg en het karrenspoor werd er bijkomend verhard. Het straatbeeld zelf werd wel onthard en klimaatrobuuster gemaakt.

tuinwijk warande gent

Uitvoeringsaspecten

Door beton te vervangen door groen worden de straten onthard (30%) en kan het regenwater beter in de bodem sijpelen. Zo worden overstromingen vermeden.

Om de leefomgeving nog aangenamer te maken en te wapenen tegen de klimaatverandering komt er meer groen in de straat. Dit extra groen zal vooral bestaan uit groenstroken met bomen (+/- 65 bomen worden aangeplant) tussen de parkeerplaatsen. Er worden 2 wadi’s aangelegd. Dit zijn ondiepe plekken in de berm, waarin het regenwater opgevangen wordt en zo traag kan insijpelen in de bodem.

Buurtbewoners krijgen de mogelijkheid voor aanleg van geveltuinen. Om ruimte te maken voor deze nieuwe geveltuinen, zullen de huidige lage muurtjes van de voorgeveltuintjes verwijderd worden voor een vlotte en comfortabele toegang tot de woning.

tuinwijk warande gent

Participatie burger

Buurtbewoners werden geïnformeerd d.m.v. een infofolder.

Investeringskost

De investeringskost bedraagt 481.980 euro.

Werking en onderhoud

Meer informatie over de werking en onderhoud volgt na uitvoering.

Contactpersoon

Pieter Van den Dorpe – Pieter.vandendorpe@stad.gent – 09/266 78 08

Toegepaste maatregelen

×