Tuinstraten Antwerpen

Locatie
Antwerpen - 5 straten
Opdrachtgever
Stad Antwerpen en Aquafin NV

Ontwerper
Stad Antwerpen/ VK Architects & Engineers
Realisatie
2020-2021
Waar
Straat
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Tuinstraten zullen in de toekomst meer en gemakkelijker toegepast kunnen worden in de stad.

Beschrijving

Vijf districten zullen geselecteerde ‘tuin’straten permanent vergroenen en verblauwen (bevorderen van waterinfiltratie). :

https://www.antwerpenmorgen.be/projecten/antwerpen-breekt-uit

In een permanente tuinstraat wordt gestreefd naar het maximaal vergroenen en verblauwen van de straat door de bestaande verhardingen te vervangen door onder meer plantvakken, bomen, kruiden- en moestuintjes, grasperkjes, klimplanten,…

De tuinstraat wordt beschouwd als een belangrijke maatregel voor de stad om zich aan te passen aan de wijzigingen van het klimaat, zoals wateroverlast en hittestress. Het verhoogt ook de kwaliteit van de woonomgeving in een straat, omdat het een rustiger, groener en mooier straatbeeld creëert. De tuinstraat bevordert eveneens de sociale interactie en het buitenleven in een straat.

In eerste instantie is gewerkt met bloembakken om al een idee te geven van het uiteindelijke ontwerp en verdere optimalisaties uit te proberen.

Randvoorwaarden

Smalle straten met gesloten bebouwing tot aan de rooilijn, doorgaand verkeer moet mogelijk blijven, aanwezige kelders, parkeerbalans moet behouden blijven.

groene straten

Uitvoeringsaspecten

Er wordt hier gewerkt met bufferende onderfunderingen, infiltratiepalen en regenwateropvang voor hergebruik op openbaar domein.

Het gaat hier om woonstraten, waar volwassenen en kinderen veel tijd op straat doorbrengen. Ook daaraan werd gedacht in het ontwerp. De straten zien er nu veel groener uit en er is ruimte voor samenkomst. Samen met de verkeersremmende maatregelen verhoogt dit alles de belevingswaarde voor de buurt.

Participatie burger

Het concept van een permanente tuinstraat werd nog niet toegepast in de stad. Tijd om hier verandering in te brengen, want er is wel degelijk een grote vraag naar. De 90 aanvragen van bewoners die in het voorjaar binnenkwamen om in het kader van de Burgerbegroting te experimenteren met een (tijdelijke) tuinstraat, zijn hier een goed voorbeeld van.

tuinstraten Antwerpen

De stad wil met de pilootprojecten onder meer gaan experimenteren met de projectaanpak, de manier van samenwerken met bewoners, het toepassen van nieuwe technieken en het omgaan met het onderhoud na de aanleg. De intentie is om de verschillende aspecten van de tuinstraat te optimaliseren en een breed en duurzaam draagvlak bij de bewoners te creëren, zodat in de toekomst de tuinstraat meer en gemakkelijker in de stad toegepast kan worden.

Investeringskost

Aquafin voorziet hiervoor een budget van 2.313.000 euro.

Werking en onderhoud

Informatie over de werking en onderhoud volgt na uitvoering.
Het groen wordt onderhouden door de burgers die de mogelijkheid hebben om een plantvak te “adopteren” of door de groendienst.

Contactpersoon

Aquafin – info@aquafin.be of Liselotte.dewaele@aquafin.be

Toegepaste maatregelen

×