Torwoud Torhout

Locatie
Kersouwkensstraat Torhout
Opdrachtgever
VLM, Provincie West-Vlaanderen en stad Torhout

Ontwerper
VLM en studiebureau Jonckheere
Realisatie
2018
Waar
Park
Situatie
Nieuwe ontwikkeling
#Torwoud is niet meer weg te slaan uit de sociale media.  
torhout

Beschrijving

De stad had al enige tijd een wens voor een nieuwe speelboslocatie als vervanging voor het bestaande speelbos in Groenhovebos. Daarnaast was er ook de vraag naar een zone waar waterberging kon voorzien worden om de wijk Torhout-Oost blijvend te vrijwaren van overstromingen. Beide zaken konden samengebracht worden in het kader van het landinrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid.

Randvoorwaarden

Bij het schetsontwerp moest een goede balans gezocht worden tussen de speelfunctie en de waterbergingsfunctie. De oppervlakte voor waterberging moest vrij groot zijn, waardoor goed moest worden nagedacht om de recreatieve invulling in de resterende ruimte zo kwalitatief mogelijk te maken.

Uitvoeringsaspecten

Het bufferbekken en de speelzones moesten zo goed mogelijk in elkaar overvloeien en toegankelijk zijn om de bruikbaarheid van de site te maximaliseren. De grond, afkomstig van de uitgraving voor het bufferbekken, moest zo veel mogelijk ter plaatse verwerkt worden om de kost van de uitvoering, maar ook de last voor de omgeving en het milieu te beperken.

In de hoofdstructuur zijn uiteindelijk vier verschillende structuren te herkennen: de onthaalzone met speelheuvels, de natte speelplaats, het avontuurlijk speelbos en het bufferbekken. De intensiteit van recreatieve infrastructuur neemt af met de afstand tot de onthaalzone.

De onthaalzone begint aan een speelse toegangspoort met een boomstammenlabyrint. Verderop is een centrale ontmoetingsplek in grote betontegels met een picknicktafel voorzien. Enkele speelheuvels met wat boomstammen en een klimspeeltuig bieden kinderen avontuurlijke mogelijkheden. Het aangeplante struikgoed in de omgeving van de speelheuvels zal op termijn zorgen voor een bosachtig karakter met wat kleinere verstopplekjes.

De natte speelplaats is een poel met flauwe oevers en een klein strandje met grote rivierkeien waar kinderen heerlijk kunnen spelen. Voor de durvers is er een balanceerparcours boven het water. Deze poel staat in verbinding met het grote bufferbekken en draagt zo ook bij aan de totale waterberging.

Het avontuurlijk speelbos is aangelegd in het bestaand bos. Het grootste deel van het bos is natuurlijk gehouden en is toegankelijk voor vrij individueel of groepsspel. In het speelbos zijn leuke elementen zoals bv. een houten tipiconstructie aangebracht. Er zijn ook enkele balanceerstammen en een steltenparcours geplaatst langsheen het bospad. Als begrenzing naar de weg toe zijn langs de bosrand hulst en takkenwallen te vinden.

Het bufferbekken werd zo veel mogelijk landschappelijk geïntegreerd in het geheel. Een slingerend knuppelpad over het water en een graswandelpad rond de waterplas verhogen de belevingswaarde. Door aanplanting van zwarte elzen zal het bufferbekken op termijn heel natuurlijk ogen met stukjes moerasbos en rietruigtes. Ook aan de veiligheid werd gedacht: de oevers van het bufferbekken ter hoogte van de onthaalzone en de natte speelplaats zijn zeer flauw aangelegd. De bufferzone wordt gevuld vanuit de Gaverbeek door een verlaging in de beekoever en kan tijdelijk 16.000 m³ water bufferen. Op de uitlaat naar de beek is een klepstuw voorzien om de waterstand te regelen. Hierdoor zal altijd minimaal 20cm water in het bekken aanwezig zijn om overmatige wilgenopslag te verhinderen. Dit reduceert het beheer van het bekken tot een minimum.

torhout

Participatie burger

In de loop van 2018 voltooide VLM het werk met de landschappelijke inrichting en de recreatieve infrastructuur.

De toekomstige gebruikers van het speelbos hebben ook een beetje bijgedragen aan de uitvoering, want ouders uit het Torhoutse konden met hun versgeboren spruiten een geboortebos aanplanten in de omgeving van de speelheuvels.

Om ervoor te zorgen dat de inwoners van Torhout de nieuwe speelzone in hun hart zouden sluiten, organiseerde de stad een wedstrijd om een naam te kiezen. Zo werd het Torwoud geboren.

De officiële opening gebeurde in september 2018 op een mooie zonnige dag. Een jaar na de opening blijkt dat veel bezoekers het Torwoud al ontdekt hebben. #Torwoud is ook niet meer weg te slaan uit de sociale media.

torhout

Investeringskost

Budget ontwerpopdracht (excl. BTW): 10.346 euro.
Budget uitvoering werken (excl BTW): 455.814 euro.
Subsidies: 130.070 (VLM-Vlaams Gewest), 55.744 euro (stad Torhout).

Werking en onderhoud

Het ontwerp werkt zoals verwacht waarbij in de winterperiode het vlonderpad onder water komt te staan vermits het waterniveau dan hoger staat.

Op de uitlaat naar de beek is een klepstuw voorzien om de waterstand te regelen. Hierdoor zal altijd minimaal 20 cm water in het bekken aanwezig zijn om overmatige wilgenopslag te verhinderen. Dit reduceert het beheer van het bekken tot een minimum.

De graspaden en speelzones worden intensief gemaaid. De grasbermen, bospaden en taluds van grachten worden extensief gemaaid.

plan torhout

Voor het onderhoud werken we samen met een sociale werkplaats. De jaarlijkse kost voor het maaien bedraagt ca. 2500 euro.

Intensief maaibeheer: minimum 10 x  per jaar maaien van de graspaden en speelzones (oranje zones op het plan). De paden hebben een gemaaide breedte van minimum 150 cm.  Het gras mag nooit de lengte van 20 cm overschrijden.

Extensief maaibeheer: Grasbermen, bospaden en taluds van grachten ( paarse zones op het plan) worden 2 x per jaar gemaaid. De eerste maaibeurt gebeurt eind juni, de tweede maaibeurt eind september.

Algemene netheid: Bij elke bewerking wordt alle zwerfvuil opgeruimd en in de door de stad voorziene zakken langs de straat gezet.

Contactpersoon

Annelies Pollentier – Annelies.pollentier@torhout.be – 050 22 11 39

Toegepaste maatregelen

×