Stationsplein Rijmenam

Locatie
Stationsplein Bonheiden
Opdrachtgever
Gemeente Bonheiden

Ontwerper
Ingenieursbureau France nv
Realisatie
2019-2020
Waar
Plein
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Planten en bomen zorgen voor meer schaduw en ze verdampen water waardoor er gezorgd wordt voor verkoeling.
stationsplein rijmenam

Beschrijving

Voor de heraanleg was Rijmenam echter geworden tot transit gemeente met veel verkeer.

Het toekomstbeeld van het centrum van Rijmenam vertrekt vanuit de beeldbepalende verankering van Rijmenam als gemeente in het herkenbare landschap van waardevolle open ruimte in de Dijlevallei.

De kleine kern hoort bij de Dijlevallei en sluit niet aan bij de noordoostelijke woonbossen. De pastorij, de dorpshoeve en de Sint-Martinuskerk zijn geklasseerde monumenten. De inrichting van het openbaar domein is gericht op het herwaarderen en versterken van dit herkenbaar en waardevol dorpsgezicht.

Het Stationsplein is een hip klimaatrobuust plein. Centraal op het plein bevindt zich een wadi.

De structuur van het Stationsplein wordt gegeven door de aanplant van 6 platanen, die in de volgende kerstperiode versierd zullen zijn met lichtjes.

Randvoorwaarden

De herinrichting van het Stationsplein moet aansluiten bij het beeldkwaliteitsplan dat werd opgemaakt voor het dorp Rijmenam. Op uitdrukkelijke vraag van de gemeente werd het Stationsplein groener en blauwer gemaakt.

Uitvoeringsaspecten

Het Stationsplein is een plek waar het aangenaam is om te verblijven. De bomen zorgen voor de structuur van het plein. Planten en bomen zorgen voor meer schaduw en ze verdampen water waardoor er gezorgd wordt voor verkoeling. Groen heeft in de zomer alleen een verkoelende werking als er voldoende water aanwezig is. Daarom is er naast de zorg om voldoende groen ook veel aandacht besteed aan de waterafvoer op het Stationsplein.

De grondwaterstand ter hoogte van het project is eerder laag en de zone behoort tot het infiltratiegevoelig gebied van Rijmenam. Er is maximaal ingezet op infiltratie. De verharding watert zo veel mogelijk af naar de dieper gelegen groenzones van het stationsplein.

stationsplein rijmenam

Bijkomend zijn twee wadi’s met natuurlijke helling voorzien op het Stationsplein die overstorten naar de straatriolering wanneer het waterpeil.

Er werd gekozen voor een natuurlijke ecologische beplanting. Het dorpscentrum is dankzij de beplanting een beleving van geur en kleur, van zon en regen, natuur pur sang! Inspiratie werd gehaald uit de prairietuin en de principes van Piet Oudolf.

Het is een plantengemeenschap van bonte weelde met verschillende soorten wuivende grassen en vaste planten in een enorme afwisseling. Er werd gekozen voor sterke robuuste droogte resistente structuurplanten die rijk en lang bloeien met veel variatie in bladvorm, textuur en bloeiwijze.

Door de verschillende bloeitijden zijn er door het jaar heen verschillende soorten die dan weer opvallen en door hun massaliteit maken ze een verpletterende indruk.

stationsplein rijmenam

Door het jaar heen, zorgen de variërende bloeitijden voor een andere indruk. Elk seizoen heeft zijn ware beleving en uitstraling. In het najaar en de winter zijn de planten nog steeds prachtig door hun rijkdom aan zaaddozen en resten van bloeiwijzen. In de lente hebben wij kleur dankzij de bolgewassen en tulpen. De lente start op het Stationsplein met 800 boerenkrokussen (paars), een zelfuitzaaiende soort die voor een natuurlijk effect zorgt.

Investeringskost

De heraanleg van het Stationsplein maakt deel uit van de heraanleg van de volledige dorpskern. De investeringskost hiervan bedraagt 4.000.000 euro.

Werking en onderhoud

Standaard groenonderhoud/

Contactpersoon

Ingenieursbureau France – info@bureau-france.be – 03 491 80 80

 

Toegepaste maatregelen

×