Speelplein Kwadenhoek Leuven

Locatie
Woudluchtstraat/Perkstraat, Leuven (Wilsele)
Opdrachtgever
Leuven

Ontwerper
Stadsdiensten Leuven - de buurt (kinderen, jongeren en volwassenen) - Wonen en Werken - Aannemer Huijbrechts - Mekano speeltoestellen - Hamer en Hark
Aannemer
Aannemer Huijbrechts
Realisatie
2016
Waar
Plein
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Dit plein had reeds te kampen met wateroverlast. In het nieuwe speelplein zijn daarom op speelse wijze waterbergende maatregelen aangebracht.

Download PDF

kwadenhoek leuven

Beschrijving

De plannen van de jeugddienst van de stad om een speelterrein te vernieuwen, was de directe aanleiding van dit project. Midden in een bestaande woonwijk lag een groot grasveld / speelterrein met enkele afgeleefde speeltoestellen. Elke winter stond er water op het trapveldje waardoor het moeilijk bespeelbaar werd. In het verleden kreeg een deel van de woonwijk ook al te kampen met wateroverlast. Bovendien zochten de jongeren van Wilsele een plek om samen te komen.

Bij de opmaak van het ontwerp voor de heraanleg van het speelterrein werd de informatie over wateroverlast meegenomen. In het nieuwe speelplein zijn daarom op speelse wijze waterbergende maatregelen aangebracht. Het gaat om een infiltratiegracht en een wadi. De beleidsvisie klimaatadaptatie werd op die manier geïntegreerd in een project van de jeugddienst.

Randvoorwaarden

Een belangrijke randvoorwaarde is het integreren van veilig, maar aanraakbaar water. De helling van de oevers, waterdiepte, beplanting,… werden hiervoor specifiek bekeken.

 

Uitvoeringsaspecten

Er werd geen bijkomende verharding aangelegd. Voor het aanpakken van de wateroverlast werd een wadi voorzien in het ontwerp.

In alle materiaalkeuzes en in de hele ontwerpfilosofie werd gestreefd naar een zo natuurlijk mogelijk ontwerp.

Tijdens de uitvoering werd specifieke aandacht besteed aan het vermijden van grondverdichting door gebruik te maken van rijplaten en het definiëren van aan te houden rijroutes voor groot materieel.

Ecologische aspecten: zo natuurlijk mogelijk ontwerp, integratie van inheems groen, gebruik van FSC onbehandeld hardhout, gebruik van wilgentenen welke op terreinen met wateroverlast zeer functioneel zijn.

Sociale aspecten: voor elke leeftijdscategorie is er een aangepaste speelplek, van kleuters tot tieners. Uit een intensief traject van de afdeling jeugd met jongeren die frequent gebruik maken van het plein, ontstonden plannen voor de ideale inrichting van een hangplek. De jongeren dachten niet alleen na over het ontwerp, ze dragen ook hun steentje bij aan de realisatie ervan.

kwadenhoek leuven

Participatie burger

In de voorbereidende fase waren er verschillende inspraaksessies waar buurtbewoners hun mening gaven over het ontwerp van het nieuwe speelterrein. Op basis van de opmerkingen en suggesties die naar voor kwamen, ontstond een definitief ontwerp.

Investeringskost

De prijs van dit project bedraagt 113.500 euro.

Werking en onderhoud

De problemen met wateroverlast werden volledig opgelost. De wadi werkt zoals gepland (afwisseling van lege wadi en gedeeltelijk gevulde wadi).

Het groenonderhoud gebeurt door de groendienst van de stad Leuven. De speeltoestellen en wilgenconstructies worden onderhouden door Wonen en Werken.

De wilgentenen worden jaarlijks ingevlochten en bijgeplant indien nodig.

Het waterpeil wordt gemonitord om de waterdiepte te bepalen. Dit is belangrijk voor de veiligheid van de kinderen en voor de evaluatie van het infiltratievermogen.

Contactpersoon

Stad Leuven – Katelijne.wouters@leuven.be

 

Toegepaste maatregelen

×