Omgevingsaanleg serviceflats Tienen

Locatie
Houtemstraat Tienen
Opdrachtgever
VMSW nv

Ontwerper
Quadrant bvba
Aannemer
J. Conings
Realisatie
2011
Waar
Gebouw
Situatie
Nieuwe ontwikkeling
De centrale zone tussen de gebouwen werd opgeladen met groen, zitgelegenheid en waterbuffering.
serviceflat tienen

Beschrijving

Omgevingsaanleg rondom twee woningblokken (serviceflats).

De centrale zone tussen de gebouwen wordt opgeladen met groen, zitgelegenheid en waterbuffering.

Randvoorwaarden

Het infiltratie- en bufferbekken is voldoende gedimensioneerd voor de opvang van het hemelwater afkomstig van het centrale terras, de rijbaan en de parkeerzone. De noodoverloop van het infiltratie- en bufferbekken voor het gebouw wordt aangesloten op het centrale bufferbekken en zal pas bij extreme buien worden gebruikt. Alles dient voor 100% te infiltreren en te bufferen. Daarom is er een groot overschot aan buffervolume.

Uitvoeringsaspecten

Alle nieuwe verharde oppervlakten, met uitzondering van de toegangsweg, worden voorzien in poreuze betonstraatstenen of wateren af naar de aangrenzende groenzones. Er is geen overstort naar de riolering.

De toegangsweg watert af via de nodige straatkolken naar het buffer- en infiltratiebekken in de centrale groenzone.

Het project omvat de inrichting van de randzones en het binnengebied horende bij de recent gebouwde serviceflats (fase I) en de nog te ontwikkelen flats (fase II).

Zowel de rand als het binnengebied wordt ingericht als een ruimte met parkkarakter door het inbrengen van haagstructuren, verschillend van lengte en inplantingsplaats, het aanplanten van solitaire bomen en bomengroepen en het uitwerken van de verschillende hoogtelijnen met taluds en keermuren. De los ingeplante haagstructuren zorgen eveneens voor een subtiele scheiding tussen het openbaar domein en de privatieve terrassen.

De strakke padenstructuur zorgt voor een vlotte toegankelijkheid van de verschillende gebouwen en het openbaar domein. Centraal tussen de gebouwen wordt een verhard plein voorgesteld en voorzien van het nodige meubilair. Graszones met enkele hoogstambomen worden op verschillende niveau’s aangelegd.

Op het diepste punt van de binnentuin wordt een bijkomend bufferbekken voorzien.

Een continu groenscherm wordt als afboording aangeplant welke bestaat uit een haag in combinatie met een smalle zuilvormige bomenrij.

Investeringskost

De prijs van het project bedraagt 592.094,75 euro incl. btw.

Werking en onderhoud

Het ontwerp werkt zoals verwacht.

Het onderhoud gebeurde de eerste 3 jaar door de aannemer, daarna door Fluvius. Extensief (2 maal per jaar) onderhoud wordt aangevuld met voor- en najaarsbemesting. De kost voor het groenonderhoud bedraagt jaarlijkse 3.512 euro.

Contactpersoon

Quadrant bvba – 027570900 – yelena.theyssens@quadrant.be

Toegepaste maatregelen

×