Schoutenlaan Herentals

Locatie
Schoutenlaan Herentals
Opdrachtgever
Herentals

Ontwerper
Studiebureau Arcadis – Aannemer Frans Van Gorp bvba
Realisatie
2014
Waar
Straat
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Schoutenlaan Hertentals

Beschrijving

Bij de heraanleg van de wegenis en riolering werd voor de afvoer van het regenwater geen riool voorzien maar stroomt alles naar wadi’s naast de rijweg. Onder de grasstrook die op de foto’s te zien is, bevindt zich een grindpakket voor een extra goede infiltratiewerking.

De zandgrond van Herentals leent zich goed voor infiltratie.  De ruimte werd dan ook optimaal benut om het regenwater maximaal via infiltratie te verwerken. Hierdoor komt er geen overbodig regenwater in de riolering en wordt het grondwater beter aangevuld.

 

Uitvoeringsaspecten

Onder de grasstrook die op de foto’s te zien is, bevindt zich een grindpakket voor een extra goede infiltratiewerking.

Verschillende kleine drempels houden het water zo goed mogelijk vast om maximaal te kunnen infiltreren. Slechts helemaal op het einde van de lange wadi-ketting is één straatkolk voorzien als nood-uitweg voor extreme regenval.

Investeringskost

De totale kost van het project bedraagt 405.000 euro excl. btw.

Schoutenlaan Hertentals

Werking en onderhoud

Het ontwerp werkt zoals verwacht. Na een discussie met betrokken partijen werden de wadi’s zelfs getest door ze te laten vollopen met water. De wadi’s werden goed bevonden. Ook in de praktijk bij echte regen zijn er nog geen problemen vastgesteld.

De grasbermen worden gemaaid door de gemeente. Dit onderhoud gebeurt met een frequentie van 7x per jaar.

Contactpersoon

Arcadis – bart.verhaegen@arcadis.com – 0492/13.81.11

Toegepaste maatregelen

×