Retentiebekken Bempdekens Retie

Locatie
Veldenstraat Retie
Opdrachtgever
IOK

Ontwerper
IOK
Realisatie
2018
Waar
Plein
Situatie
Bedrijventerrein
De vijver en de bermen rondom worden aangeplant met inheemse streekeigen beplanting en bloemenmengsels ter ondersteuning van de bijenpopulatie.

Download PDF

retentiebekken retie

Beschrijving

Dit project betreft een uitbreiding van een bestaand bekken, dat werd aangelegd bij het doortrekken van de Veldenstraat (ambachtelijke zone). Het regenwater afkomstig van de rijweg en bedrijvenzone krijgt nu nog meer kans om te infiltreren.

De vijver en de bermen rondom worden natuurtechnisch aangelegd en aangeplant met inheemse streekeigen beplanting en bloemenmengsels ter ondersteuning van de bijenpopulatie.

Er is geen aansluiting op de bestaande riolering, het hemelwater van de bedrijvenzone infiltreert volledig. De aanleg van de bermen is uitgevoerd met streekeigen beplanting met integratie van speelse elementen geplaatst door lokale handelaars.

Randvoorwaarden

Er dient voldoende buffervolume en infiltratieoppervlakte te zijn, en men dient rekening te houden met de afvoer van afgegraven gronden.

retentiebekken retie

Uitvoeringsaspecten

Het retentiebekken voldoet collectief aan de opgelegde infiltratie- en buffervoorwaarden van de nieuwe bedrijvenzone (volgens de stedenbouwkundige verordening hemelwater).

De doelstelling van dit project was om de noodzakelijke wateropvang te combineren met het creëren van een ecologische, natuurlijke oase met een enorme biodiversiteit, grenzend aan een woon- en bedrijvenzone. Een natuurlijke buffer waar planten floreren en waar mens en dier tot rust kunnen komen.

Het infiltratiebekken is aangelegd met natuur-technische hellingen en bermen om zo fauna en flora aan te trekken welk hier een eigen habitat kunnen vormen, om een symbiose te creëren tussen dieren en planten maar ook met de omgeving.

Het retentiebekken heeft een noodoverstort naar oppervlaktewater.

retentiebekken retie

Eén van de ecologische aspecten van de gekozen vegetatie is dat het zowel fauna als flora de kans biedt om op een natuurlijke wijze te ontwikkelen en te gedijen. De plantenkeuze bestaat voornamelijk uit inheemse streekeigen beplanting en bloemenmengsels en dit ter ondersteuning van de bijen- en vlinderpopulaties.

Verschillende soorten appelbomen, knotwilgen, een zomerlinde en de gemengde hagen voorzien in voldoende voedsel voor verscheidene aanwezige diersoorten. De gemengde haag bestaande uit éénstijlige meidoorn, hondsroos, sporkenhout en liguster. Deze haag biedt niet alleen voedsel maar  eveneens bescherming voor vogels, insecten, reptielen, zoogdieren, … (zie overzicht in pdf-document).

Het bloemenmengsel, gecombineerd met pijpenstrootje en de oevervegetatie zorgen visueel voor een natuurlijk effect en extra dynamiek, maar ook zij bieden voedsel en beschutting voor de aanwezige fauna.

retentiebekken retie

Participatie burger

Er was samenwerking met lokale handelaars voor de aanleg van speelse elementen.

Investeringskost

De kostprijs van dit project bedraagt 1.043.930,00 euro (inclusief wegenis).

De lokale handelaars hebben met hun eigen middelen gezorgd voor de integratie van speelse elementen in de omgeving.

Werking en onderhoud

Het ontwerp werkt zoals verwacht.

De eerste 2 jaar gebeurt het onderhoud door de aannemer, dit wordt overgenomen door de gemeentediensten. Het onderhoud is extensief beheer (bloemenweide), scheren van hagen en bedraagt jaarlijks 7.230 euro.

Contactpersoon

IOK – Anja.dello@iok.be

Toegepaste maatregelen

×