Renovatie Stationsstraat Maldegem

Locatie
Stationsstraat tussen Boudewijn Lippensstraat en 39ste Linielaan in Maldegem
Opdrachtgever
Gemeentebestuur Maldegem

Ontwerper
Gemeentebestuur Maldegem
Aannemer
De Roeck-Teugels
Realisatie
2022
Waar
Straat
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Heraanleg en afkoppeling smalle straat waarbij volop ingezet wordt op vermijden van afvoer door infiltratie, waterdoorlatende parkeerstrook, infiltratiegoten en infiltratiekolken.

Download PDF

Maldegem
Maldegem

Beschrijving

Het project houdt de realisatie in van een gescheiden stelsel in een deel van de Stationsstraat gelegen tussen de 39ste Linielaan en de Boudewijn Lippensstraat in het centrum van Maldegem.

Om niet louter het hemelwater rechtstreeks af te voeren naar het reeds bestaand gescheiden stelsel ten noorden van het project werd er toch volop gekozen voor infiltratie met enerzijds waterdoorlatende parkeerstrook, infiltratiegoten en infiltratiekolken.

Randvoorwaarden

Er diende in dit project rekening gehouden te worden met een smalle breedte die kleiner is dan 9m.

Uitvoeringsaspecten

De parkeervoorzieningen werden aangelegd in waterpasserende grasdallen die infiltreren naar de bodem via een waterdoorlatende funderingsopbouw. De rijweg zelf werd eenzijdig verkant naar de weggoot die afwatert naar infiltratiekolken. Onder de weggoot zelf zit een infiltratiegoot waarop de woningen aangesloten zijn met hun overtollig hemelwater. De infiltratiegoten staan met overloop in verbinding met de infiltratiekolken en de infiltratiekolken zijn met een noodoverlaat aangesloten op een regenwaterleiding.

Onder de rijweg zit eveneens een waterdoorlatende onderfundering zodoende de volledige fundering onder de rijbaan en parkeerstroken fungeert als infiltratiezone samen met de infiltratiekolken en infiltratiegoten. De regenwaterleiding in de straat fungeert dus enkel als noodoverlaat en die wordt vervolgens nogmaals afgeknepen in een knijpconstructie alvorens die aangesloten wordt op de waterloop die de straat kruist.

Maldegem

Participatie burger

Er was vooral participatie met de vele handelaars in de straat, zowel in de fase van het voorontwerp om de wensen van de handelaars te kunnen verwerken en anderzijds konden de handelaars ook de uitvoeringsperiode kiezen die voor hen het meest optimaal was om zo de hinder naar de handelaars tot een minimum te beperken.

Investeringskost

De investeringskost van dit project bedraagt 270.000 euro.

Werking en onderhoud

Het systeem werd al getest bij diverse buien en recent ook bij een intensieve bui waarbij het niveau van de noodoverlaten van de infiltratiekolken nog niet werd bereikt. Het hemelwater vindt zijn weg vlot naar de ondergrond. Gezien de werken recent werden gerealiseerd zal nog verdere monitoring uitgevoerd worden.

De kolken worden 2x per jaar onderhouden.

In het oorspronkelijk ontwerp bij aanbesteding bevond de goot zich langs de rand van het voetpad om de eerste weghelft op te vangen waarbij de andere weghelft naar de parkeerstrook zou afwateren. Echter door de beperkte rooilijn en zone voor nutsleidingen werd de infiltratiegoot en kolken verplaatst naar de rand van de parkeerstrook zodoende de nutsleidingenbedrijven hun aanleg konden doen.

Contactpersoon

Sander Vancanneyt  – Gemeente Maldegem – 050/728609

Toegepaste maatregelen

×