Reglement inritten en bermen Beringen

Locatie
Steenovenstraat Beringen
Opdrachtgever
Beringen

Ontwerper
Sweco
Realisatie
2019-2020
Waar
Straat
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Het reglement biedt de kans om elke bewoner op gelijke voet te behandelen zodra er wegenwerken in een straat plaatsvinden.

Download PDF

reglement beringen

Beschrijving

Stad Beringen legt zelf in haar omgevingsvergunningen voor inritten een beperking tot 4m als aansluiting   op   het   openbaar   domein.   Deze   regel   is   eveneens   opgenomen   in   de projectvoorschriften  voor  verkavelingen  en  woonprojecten  zoals  goedgekeurd  door  het college van burgemeester en schepenen. Onderstaande regels bieden de kans om elke bewoner op gelijke voet te behandelen zodra er wegenwerken in een straat zullen plaatsvinden.

  • Alle inritten worden identiek aangelegd met lichtgrijze, waterpasserende betonstraatstenen, maat 22x11cm.
  • De standaardbreedte voor een inrit (1 inrit per woning) bedraagt 4m conform de voorwaarden zoals opgenomen in de omgevingsvergunningen.
  • Indien de inritten (bestaande toestand start wegenwerken) breder dan 4m zijn of de vergunning andere voorwaarden bevat, kan de inrit een maximale breedte van 6m (voldoende om met twee personenwagens vlot langs elkaar te rijden) verkrijgen. Deze breedte kan verspreid worden over maximum 2 aantakkingen aan het openbaar domein (bv. 2 inritten van elk 3m).
  • De voorziene breedte van verharding is inclusief een eventueel pad richting voordeur van de woning.
  • De her aan te leggen inrit kan nooit breder aangelegd worden dan de breedte in de toestand vóór de wegenwerken.
  • Indien door afwijkende hoogtes de inrit ook op privédomein plaatselijk moet aangepast worden, zal dit met de bestaande materialen van de private eigenaar gebeuren tenzij deze instemt dit uit te voeren met een grijze betonklinker.
  • De overige delen van de bermen, onderdeel van het openbaar domein, worden allemaal in lichte komvorm aangelegd en krijgen een ‘groen’ karakter(reeds meermaals toegepast binnen Beringen). Op die manier kan het oppervlaktewater afkomstig van de weg maximaal ter plaatse infiltreren in de ondergrond.

Randvoorwaarden

Zie reglement in bijlage. De dienst Wegen & Publieke ruimte stelt voor om deze principes toe te passen voor alle op te starten én lopende werven, alsook om proactief dit reglement toe te passen in nieuwe omgevingsvergunningen.

In de vergunning wordt naast de maximale breedte (4 m) ook toegevoegd dat er de verharding op het openbaar domein (inrit) enkel mag bestaan uit bovenstaande twee voorgestelde verhardingen. Op die manier wordt vermeden dat de burger onnodige kosten maakt die bij toekomstige wegenwerken in de straat niet zijn toegelaten conform dit reglement

Uitvoeringsaspecten

Zie reglement in bijlage. De breedte van de inritten van handelszaken waarvan de handelsactiviteiten effectief op het adres gelegen langs de wegenwerken plaatsvinden én een frequent aantal bezoeken van korte duur genereren (vb. dokterspraktijk of kinesist, bakker, frituur, kapper,…), kunnen afwijken van bovenstaande voorwaarden. Dit dient ter plaatse, geval per geval, bekeken te worden, maar mogen geen verkeersonveilige situaties veroorzaken.

De breedte van inritten en het gekozen verhardingsmateriaal kan ook afwijken indien technisch noodzakelijk, bijv. industrieterreinen (frequent zwaar transport).

Een  uitzondering  op  dit  reglement  zijn  de  verschillende  centra  en  locaties  met  voetpaden. Toch zal men er naar streven de principes van ontharding en de beperking van breedtes van private inritten maximaal te handhaven. Het ontwerpproces zal hier een antwoord op moeten bieden.

beringen

Participatie burger

Er was geen participatie voorzien. Er werd wel een infovergadering georganiseerd voor de bewoners.

Investeringskost

De investeringskost bedraagt 1.200.000 euro voor wegenis en riolering.

Werking en onderhoud

Deze principes bieden eveneens de kans om makkelijk, snel en effectief werk te maken van de duurzaamheidsdoelstellingen in Beringen. Als stadsbestuur wordt het goede voorbeeld gegeven voor de burger.

Er zijn geen klachten m.b.t. de werking, behalve dat de postbode visueel sporen achterlaat in de verse groenberm.

De bermen worden 2x per jaar gemaaid.

Contactpersoon

Kris.Froidmont@fluvius.be   0475 86 04 41

 

 

Toegepaste maatregelen

×