© Frederik Beyens
© Frederik Beyens
© Frederik Beyens
© Frederik Beyens
© Cyclomedia
© Frederik Beyens
© Cyclomedia
© Frederik Beyens
© Stad Antwerpen
© Stad Antwerpen
© Frederik Beyens
© Frederik Beyens
© Frederik Beyens
© Frederik Beyens
© Frederik Beyens
© Frederik Beyens
© Stad Antwerpen
© Stad Antwerpen
© Frederik Beyens
© Frederik Beyens
© Frederik Beyens
© Frederik Beyens
© Cyclomedia
© Frederik Beyens
© Stad Antwerpen
© Stad Antwerpen
© Cyclomedia
© Frederik Beyens
© Frederik Beyens
© Frederik Beyens
© Frederik Beyens
© Frederik Beyens
© Frederik Beyens
© Frederik Beyens

Quick wins ontharding Antwerpen

Locatie
Antwerpen
Opdrachtgever
Districten Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Merksem, Hoboken en Wilrijk

Ontwerper
Stad Antwerpen: Bogaardeplein, Joannasteeg, Paileisstraat – Miraeusstraat, Sint-Jobstraat, Heilig Hartstraat, Rooilaan, Strijdhoflaan, Emelinusstraat, Zuidhavendijk, Abstenstraat, Huybrechtsstraat, De Schans, Griffier Schobbenslaan, Lode Cantensstraat, Sint-Erasmusstraat, Te Boerlaarpark, Wijnegemstraat, Bosuil, Kruisboogstraat, Eduard Van Benedenstraat, Borkink, Laaglandlaan, Meereigen, Meeuwenplein, Rodeloopstraat, Roederdelft, Stella Marisstraat, Acacialaan, Berkenveldstraat, Frans Gaillystraat, Gustaaf Garittestraat, Hermelijnstraat en Koolhofstraat.
Aannemer
Verbruggen BV
Realisatie
2021-2022
Waar
Wijk
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
QW Bogaardeplein
© Frederik Beyens

Beschrijving

Stad Antwerpen wil haar straten zo aangenaam mogelijk maken door meer ruimte te creëren voor beplanting en water door te ontharden. Het Groenplan, Waterplan en Klimaatplan geven de strategische visie voor o.a. alle publieke ruimte die in de stad (her)aangelegd wordt. Het proces van heraanleg van straten is een proces dat enkele jaren inneemt van ontwerp tot realisatie. Omdat de uitdagingen echter groot zijn, realiseert stad Antwerpen ook quick wins onthardingen, de zogenaamde snelle oplossingen.

Quick wins zijn kleine uitvoeringsprojecten (tekenopdrachten) waarbij op korte termijn (<1 jaar) maximaal onthard wordt, hetgeen onmiddellijk resulteert in een minder grijze woonkern met plek voor meer groen en infiltratie.

Randvoorwaarden

Quick wins zijn tekenopdrachten waarbij voornamelijk rekening gehouden dient te worden met de ondergrond. In stedelijk gebied is de ondergrond ook vaak verzadigd met aansluitingen en kabels van nutsmaatschappijen. Zo waren er projecten die in eerste instantie zeer eenvoudig leken, die toch voor de nodige uitdagingen zorgde.

Een tweede randvoorwaarde is dat de ontharde oppervlakte minstens 30 m² is per straat/plein/park met minimaal aaneengesloten oppervlaktes van 10 m². Deze randvoorwaarden werden mede gesteld door de groendienst zodat het onderhoud niet te versnipperd is. Tenslotte dient de verharding vervangen te worden door groen.

QW Boelaerpark
© Frederik Beyens

Uitvoeringsaspecten

Er werd 11.200 m² onthard. Er werden plantvakken, bomen en groen voorzien.

Burgerparticipatie

Sommige districten hebben een open oproep gelanceerd naar hun burgers waarbij burgers voorstellen konden indienen van plekken waar zij ontharding mogelijk achtten. In andere districten waren er al buurtgroepen met de vraag naar groenvakken en heeft het proces van quick wins dit versneld om dit te realiseren.

Bij de grotere ingrepen (grote oppervlaktes ontharding), voornamelijk bij de pleinen werd het ontwerp ook vaak teruggekoppeld naar de bewoners waarbij zij ook feedback konden geven.

QW Laaglandlaan
© Stad Antwerpen

Investeringskost

De huidige schatting (nog niet alle afrekeningen ontvangen) voor de uitvoering van deze onthardingen bedraagt 2.200.000 euro (wegenis) (inclusief BTW).

Werking en onderhoud

Het onderhoud verloopt volgens gangbare onderhoudsfrequenties en er worden momenteel geen bijkomende jaarlijkse kosten voorzien. Bij enkele quick wins ontharding wordt het onderhoud ook uitgevoerd door de bewoners.

Het was de eerste maal dat stad Antwerpen zoveel quick wins parallel uitvoerde. Hieruit hebben ze twee belangrijke lessen geleerd: (1) De ondergrond is ook belangrijk in het onthardingsproces en (2) Quick wins kunnen best uitgevoerd worden voorafgaand aan een plantseizoen zodat de planten meteen geplant kunnen worden.

QW Heilig Hart
© Frederik Beyens

Contactpersoon

Afdeling publieke ruimte, Stadsontwikkeling Antwerpen –  sw_publieke_ruimte_water@antwerpen.be

Toegepaste maatregelen

×