Peperstraat Kortrijk

Locatie
Krakeelhoevestraat te Heule
Opdrachtgever
Leiedal

Ontwerper
Bureau Cnockaert nv
Realisatie
2015-2016
Waar
Straat
Situatie
Nieuwe ontwikkeling
Een woonomgeving met een hogere dichtheid en kwalitatieve toegangsweg tot de woonontwikkeling.
peperstraat Heule

Beschrijving

In het project is er geen nieuwe RWA-leiding aangelegd. De woningen infiltreren op eigen terrein en het hemelwater van de rijbaan wordt rechtstreeks via de openingen in de boordsteen naar de wadi geleid.

In de woonontwikkeling is er gebruik gemaakt van duurzame materialen.

Randvoorwaarden

Overstromingsgevoelig gebied, bekken van de Heulebeek en goed infiltreerbare grond.

peperstraat Heule

Uitvoeringsaspecten

Er werd een ontsluitingsweg met parkeerplaatsen voor auto’s en een garageweg aangelegd in een nieuwe woonomgeving. Het parkeren werd zoveel mogelijk gegroepeerd in een verbindingsweg en in collectieve parkeerzones.

Alle verharde oppervlakken voeren het hemelwater rechtstreeks af naar een wadi. De straatkolken van de garageweg worden aangesloten op een infiltratieleiding met overloop naar de wadi.

Het hemelwater afkomstig van het dakoppervlak van de woningen wordt voor hergebruik opgevangen in regenwaterputten. De overloop van de regenwaterputten wordt aangesloten op een individuele infiltratie-unit.

De wadi is een mengsel van teelaarde en draineerzand i.p.v. teelaarde (= minder doorlatend). Hierdoor zal het water beter infiltreren en het vermengen met teelaarde zorgt ervoor dat het groen beter kan groeien.

Investeringskost

De kost van het project bedraagt 976.613,25 euro excl. btw. Dit komt neer op 144 euro/m² per m² verharde oppervlakte.

Werking en onderhoud

Oorspronkelijk waren in de afwaartse zones van de gecreëerde wadi kale plekken merkbaar. Dit werd opgelost met steenslag, hierdoor zijn de kale plekken verdwenen maar komen de stenen vaak bloot te liggen. Een betere oplossing zou zijn om de wadi te voorzien van beplanting, dit zorgt voor een betere infiltratie dankzij hun wortels. Het project wordt verder onderzocht en geoptimaliseerd.

Onderhoudswerken: begeleidingssnoei bij de bomen, maaien en uitharken van grasmatten, hakken en wieden van de grond tussen onderbeplanting cornus ‘Kelsey’s Dwarf’.

De kost van het onderhoud bedraagt 4.830 euro/jaar (eerste 2 jaar na aanleg).

Contactpersoon

Bureau Cnockaert nv – 056/31.17.02 – marieamelie.cnockaert@cnockaert.be

Toegepaste maatregelen

×