Parking Don Boscolaan Kortrijk

Locatie
Don Boscolaan Kortrijk
Opdrachtgever
Kortijk

Ontwerper
Bureau Cnockaert nv
Realisatie
2019
Waar
Straat
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Een betere parkeergelegenheid voor het natuurgebied Marionetten en een veilige schoolomgeving voor het Don Boscocollege.
don boscolaan kortrijk

Beschrijving

De schoolomgeving van het Don Boscocollege en de parking tot het speelbos de Marionetten is voorzien van een nieuw fietspad, voetpad en parking.  Op deze manier creëren we een veiligere schoolomgeving voor de actieve weggebruiker en de automobilisten.

In het project werd maximaal gestreefd naar infiltratie. De bestaande langsgracht aan de zuidzijde van het project werd geïntegreerd in het project en aangewend voor afvoer van het regenwater.

Uitvoeringsaspecten

Er werd een volledige nieuwe parkeerweg met parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen aangelegd. Op het parkeerterrein zelf werd maximaal gestreefd naar infiltratie: het hemelwater watert af naar de bestaande weggracht, het naastliggende Doerakbos, de parkeerplaatsen voor schuinparkeren en de fietsenstallingen die waterdoorlatend zijn.

De bestaande weggracht wordt enkel op 2 plaatsen ingebuisd, telkens met een betonbuis diameter 500mm. De bestaande afwatering werd behouden.

De reeds aanwezige bomen en gracht werd behouden.

parking don boscolaan

Investeringskost

De prijs van het project bedraagt 153.492,22 euro excl. btw. Dit komt neer op 92 euro/m²  excl. btw per m² verharde oppervlakte.

Werking en onderhoud

Begeleidingssnoei en onderhoudssnoei bij de bomen: 1 beurt in het 2e jaar.
Maaien van bloemenmengsel: 1 beurt in het 1ste jaar en 2 beurten in het 2e jaar.

De onderhoudskosten bedragen 1.882,86 euro/jaar (eerste 2 jaar na aanleg).

Contactpersoon

Bureau Cnockaert nv – 056/31.17.02 – marieamelie.cnockaert@cnockaert.be

 

Toegepaste maatregelen

×