Parkeerstroken Eupenlaan Temse

Locatie
Eupenlaan Temse
Opdrachtgever
Gemeente Temse

Ontwerper
Bvba Verbruggen
Aannemer
Bvba Verbruggen
Realisatie
2020
Waar
Straat
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Op jaarbasis stroomt per 10 lopende meter parkeerstrook ongeveer 27 m³ regenwater niet naar de riolering.
Eupenlaan Temse

Beschrijving

De gemeente besliste de parkeerstroken van de Eupenlaan te vernieuwen. Zij legden deze in grasbetontegels met bufferende onderfundering  zodat het water kan infiltreren, zodat de straatbomen hierin kunnen wortelen en zodat de voormalige kasseistroken (met dichtgesmeerde voegen) een groen karakter kregen.

Er werd een overloop voorzien naar de straatkolken om de fundering droog te houden (in functie van opvriezen).

Een bijkomende meerwaarde is dat het water minder of trager bovengronds afstroomt, hetgeen in een naburige hellende straat problemen gaf.

 

Randvoorwaarden

De beperkte infiltratiecapaciteit gaf onzekerheid maar een berekening in Sirio toonde aan dat de ingrepen zeker zinvol zijn. Er werd berekend dat op jaarbasis per 10 lopende meter parkeerstrook ongeveer 27 m³ water niet naar de riolering stroomt.

Uitvoeringsaspecten

De uitgevoerde lagen zijn als volgt opgebouwd:

Onderaan geotextiel, erboven onderbouwlava, weer geotextiel, begonpuin met drainageleiding, geotextiel, substraat en grasdal.

 

Eupenlaan Temse

Participatie burger

De gemeente maakte een folder op over de werken die in de buurt verdeeld werd en de lokale pers werd ingelicht. De bewoners geven positieve feedback nu het gras erdoor komt en de straat echt een groen karakter krijgt.

Investeringskost

Er is geen informatie beschikbaar.

Werking en onderhoud

De werken zijn nog in uitvoering, verdere evaluatie volgt de komende jaren.

Het onderhoud is beperkt tot enkele keren per jaar de uitstekende grassprieten te maaien. Het gras in de grasbetontegel blijft  kort door de parkeerbewegingen.

Contactpersoon

Schepen Hugo Maes – hugo.maes@temse.be

Eupenlaan Temse

Toegepaste maatregelen

×