Park Belle-Vue Leuven

Locatie
Martelarenlaan Kessel-Lo
Opdrachtgever
Stad Leuven

Ontwerper
Ontwerper H+N+S en Artgineering, Technische uitwerking: ARA (Atelier ruimtelijk Advies)
Aannemer
Colas
Realisatie
2015-2018
Waar
Park
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Vóór de aanleg van het Park Belle-Vue was de omgeving een grijze en verharde zone zonder kwalitatieve verblijfsruimte.
park belle-vue

Beschrijving

Vóór de aanleg van het Park Belle-Vue was de omgeving een grijze en verharde zone zonder kwalitatieve verblijfsruimte. Het betrof een oude gewestweg, waar duidelijk alles in functie van de auto was aangelegd. Voor fietsers was de Martelarenlaan dan ook onveilig en onaangenaam. Omwille van de slechte riolering waren er bovendien problemen met wateroverlast.

Bij de heraanleg werd de rijweg verlegd en verlaagd, zodat de auto’s weg zijn uit het straatbeeld. De straat werd aangelegd als een fietsstraat en er werd een groot, toegankelijk park aangelegd. Dit park vormt met haar bomen, graszones, bastions en speeltuinen een ideale verblijfs- en ontmoetingsplek aan de rand van het stadscentrum.

 

Randvoorwaarden

Het combineren van fiets- en autoverkeer vormde een belangrijke randvoorwaarde. Door het scheiden van beide verkeersstromen wordt een aangename fietsverbinding gemaakt, die deel uitmaakt van de fietssnelweg, terwijl auto’s de lagergelegen asfaltweg kunnen gebruiken.

Gezien de grote parkeerdruk in heel de omgeving was het volledig schrappen van parkeerplaatsen geen optie voor de bewoners. De ontwerper koos voor parkeervakken omgeven door plantvakken waardoor er toch een groene buffer ontstaat vlak naast de woningen: de ‘voortuinenzone’.

Uitvoeringsaspecten

Het park werd uitgevoerd als een toegankelijke groene zone, met bomen en struiken die inspelen op de biodiversiteit. De groene voortuinenzone werd aangeplant met wisselende vaste planten waarbij verschillende bloemen elkaar afwisselen tijdens het bloeiseizoen, wat eveneens de biodiversiteit ten goede komt.

Ook de keermuur, die het hoogteverschil opvangt tussen het park en de nieuwe rijweg draagt bij tot de biodiversiteit, aangezien aan de hand van open voegen de mogelijkheid gegeven wordt voor grasachtige begroeiing.

Er is geen afvoer van de parkzone naar de regenwaterriool. Al het water wordt opgevangen in wadi’s en infiltratiekommen.

In de fietsstraat werden plantvakken aangelegd die het water opvangen dat afstroomt van het voetpad. Aangezien de fietsstraat ook woonwerf is, mogen de voetgangers over de fietsstraat wandelen waardoor niet aan elke woning een doorsteek naar het voetpad nodig is. Dit houdt de groenzones voller en groener. De groene inritten naar de woningen verlengen de groene voortuinenzone.

De inritten naar de huizen werden aangelegd in grasdallen, waardoor zowel het infiltrerende halfverharding als een groen uitzicht bekomen wordt in het verlengde van de groene buffer (voortuinenzone) aan de zijde van de woningen.

Ook werd voor de nieuwe regenwaterriool gebruik gemaakt van infiltratiebuizen uit poreus beton, zodat het regenwater ter plaatse in de bodem kan infiltreren.

Participatie burger

De burgers werden aan de hand van informatievergaderingen stap voor stap betrokken bij het ontwerp.

De vrees voor grotere parkeerdruk was één van de veelbesproken punten. Dit werd opgevangen door de opritten van de huizen aan te leggen in halfverharding en deze als parkeerplaats toe te laten. Het aangenamere fietsklimaat, het toegankelijke groen, de verminderde geluidsoverlast door autoverkeer en het wegwerken van de wateroverlast, maakten de buurtbewoners van begin tot na uitvoering zeer lovend over het project.

leuven park belle-vue

Investeringskost

De prijs bedraagt 9.400.000 euro.

Werking en onderhoud

Er werd geen wateroverlast meer waargenomen sinds de heraanleg. Het park wordt drukbezocht, zowel de groenzones als de speeltuin. Er zijn ook beduidend meer fietsers die deze straat nu gebruiken, zeker aangezien ze deel uitmaakt van de fietssnelweg.

Het onderhoud betreft onderhoud van het groen en de plantvakken in het park (10 tot 15 keer per jaar). Het regulier groenbeheer is geïntegreerd in de stadswerking.

leuven park belle-vue

Verbeterpunten:

  • De bastions zouden meer onthard mogen zijn.
  • Er werd recent een luifel toegevoegd. Hier had gewerkt kunnen worden met een groendak. Eventueel kunnen in de toekomst nog klimplanten toegevoegd worden.
  • Er zouden nog meer schaduwbomen mogen opgenomen zijn in het ontwerp. Deze zullen volgend jaar door de eigen groendienst van stad Leuven toegevoegd worden.
  • De lange groenzones tussen de rijbaan en de woningen maken het niet evident om huisvuilophaling efficiënt te organiseren. Af en toe een doorsteek is zeker een aandachtspunt om mee te nemen in gelijkaardige projecten.

Contactpersoon

Leen Beuckelaers – Leen.Beuckelaers@leuven.be – 016/27 25 00

Toegepaste maatregelen

×