Overstraat Herent

Locatie
Overstraat Herent
Opdrachtgever
Mommaerts Gilbert

Ontwerper
Quadrant bvba
Aannemer
Wegrosan
Realisatie
2021-...
Waar
Plein
Situatie
Nieuwe ontwikkeling
De woningen worden geclusterd rond een centraal groen plein dat tevens dienstdoet als infiltratie- en bufferbekken.

Beschrijving

Verhardingen worden in dit project tot het minimum beperkt. De woningen worden geclusterd rond een centraal groen plein dat tevens dienst doet als infiltratie- en bufferbekken. Deze wordt opgeladen met zit- en speelmogelijkheden ten dienste van de omgeving en sluit aan op het bestaande groen- en speelnetwerk in de gemeente. Het verbindt de nieuwe wijk met de bestaande omgeving op een zachte manier.

Een centrale waterbuffer vormt de stapsteen naar een bestaande groen- en speelnetwerk van de gemeente. Deze groene insteek werd consequent doorgetrokken in het volledige project.

Randvoorwaarden

Er zal geen vertraagde afvoer worden voorzien aangezien de bestaande riolering reeds overbelast is en een hoge druklijn heeft (±gelijk met maaiveld). Er zal wel een overstort voorzien worden maar deze treedt in principe nooit in werking.

Uitvoeringsaspecten

De huisaansluitingen van de woningen sluiten aan op het bufferbekken.

De wegenis wordt volledig waterdoorlatend aangelegd, maar de rijbaan zal toch worden ingerekend in het systeem om voldoende veilig te werken, aangezien deze toch voor een deel in het systeem terecht zal komen.

Er wordt een hoge overcapaciteit voorzien aangezien de bestaande riolering reeds overbelast is en een hoge druklijn heeft, het huidige systeem kan dus in principe niet overstorten.

De overgang tussen het bestaande woonweefsel en de nieuwe woontypologieën verloopt geleidelijk: De Overstraat is zeer dens en de omliggende Binnenstraat kent grotere loten. Het project schuift zich hierin en maakt de overgang tussen deze twee korrels.

Het centrale plein kent een overwegend groene invulling en zorgt voor de waterbuffering en infiltratie van het project. Deze centrale wadi wordt opgeladen met zit- en speelmogelijkheden ten diensten van de hele omgeving. Ze moet als 1 geheel gezien worden met de naastgelegen brouwerij die mee dienst doet als beeldsluiter.

Door het plein naar binnen te trekken sluit dit aan op het bestaande groen- en speelnetwerk in de gemeente waardoor dit netwerk kan uitbreiden en als alternatieve veilige looproute kan fungeren. Ook verbindt het de nieuwe wijk met de bestaande ontwikkelingen op een zachte manier. Het project wordt mee ingeschoven in het reeds bestaande netwerk en versterkt dit.

Het plein krijgt een overwegend groene invulling, maar blijft wel een plein door zijn sterke wanden. Binnen het project zijn dit aangesloten eengezinswoningen zonder voortuin en buiten het project is dit de voormalige brouwerij. Zij definiëren de ruimte en geven het plein betekenis. Tevens sluit het project op deze manier ook aan op de verharde ruimte rond de voormalige brouwerij.

De verharding rond het groene plein bedient de woningen en de garages. Er kan hier niet geparkeerd worden, parkeren gebeurt aan de toegang van de wijk. Bezoekers dienen hun wagen hier reeds te stallen. Hierdoor is het een echt verkeersluw plein met een hoge verkeersveiligheid waar veilig spelen gegarandeerd is. De voetganger is de hoofdrolspeler in dit achterliggende gebied, de auto is hier te gast.

Investeringskost

Het project wordt geraamd op 468.582,56 euro incl. btw.

Werking en onderhoud

Meer informatie over de werking en onderhoud volgt na aanleg.

Contactpersoon

Quadrant bvba – 027570900 – yelena.theyssens@quadrant.be

Toegepaste maatregelen

×