Oosthamsesteenweg Balen

Locatie
Oosthamsesteenweg en Lichtenboslaan in Balen
Opdrachtgever
Pidpa, Aquafin NV en Balen

Ontwerper
Studiebureau Arcadis, aannemers VBG Colas en Roos NV
Realisatie
2014-2016
Waar
Straat
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
oosthamsesteenweg Balen

Beschrijving

Een samenspel van verschillende maatregelen tegen droogte en wateroverlast verbeteren de impact van dit project op de waterhuishouding van de omgeving. Er werd volop ingezet op infiltratie en buffering via: grachten, een bekken, infiltratiekolken en waterdoorlatende verharding.

Dit project is een mooi voorbeeld van allerlei maatregelen bij elkaar die samen een positief effect hebben op de waterhuishouding. De infiltratiemaatregelen hebben vooral effect op de grondwaterstand terwijl het bekken en de grachten zowel inzetten op infiltratie als op wateroverlastpreventie. Door deze maatregelen is de omgeving beter beschermd tegen wateroverlast en wordt het grondwater beter aangevuld.

Uitvoeringsaspecten

De infiltratiekolken werden verbonden d.m.v een buis PVC250 om het water optimaal te verdelen tussen de verschillende infiltratiekolken en om afvoer te vrijwaren bij eventuele verstopping.

De infiltratie- en bufferbekken bevatten een diverse begroeiing en een constructie met een smalle opening als debietsbeperking voor het buffervolume.

De gracht heeft een drempel en knijpopening nabij de bovenkant van de drempel voor een optimale verdeling tussen infiltratievolume en buffervolume.

oosthamsesteenweg Balen

Sommige grachten hebben een regelbare opening in de drempel om het optimale doorvoerdebiet in de toekomst nog te kunnen evalueren en bijsturen zonder aanpassingswerken te moeten doen.

Noodzakelijke verhardingen zoals een parkeerplaats voor de bestelwagen voor inspectie en onderhoud van het DWA-pompstation, werd waterdoorlatend aangelegd.

Een deel van de rijweg kon in waterdoorlatende verharding worden voorzien, dit zijn overrijdbare kantstroken die voor de stabiliteit en belasting niet noodzakelijk waren om volledig in beton te voorzien. Waar het water niet gewoon naar de bermen of grachten kan stromen, werd het aangesloten op infiltratiekolken om het regenwater daarna via een RWA-buis naar een buffervoorziening te leiden.

oosthamsesteenweg Balen

Investeringskost

De kost van het totaal project bedraagt 6.000.000 euro.

Werking en onderhoud

Het ontwerp werkt zoals verwacht.

Contact

Arcadis – bart.verhaegen@arcadis.com – 0492/13.81.11

Toegepaste maatregelen

×