Onthardingsproject Zavelstraat Pelt

Locatie
Zavelstraat Pelt
Opdrachtgever
Gemeente Pelt en Fluvius

Ontwerper
Technische dienst Pelt
Realisatie
2016
Waar
Straat
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Zavelstraat Pelt

Beschrijving

Samen met Pelt (Overpelt) hebben heeft Fluvius in deze wijk de voetpaden opgebroken (ze waren versleten en duur in onkruid verwijderen) enkele verkeerskundige ingrepen gedaan en veel vergroend.

De riool werd geïnspecteerd, waaruit bijgevolg enkele herstellingen en vervangingen volgden.

De onbebouwde percelen werden alvast uitgerust met een wachtputje. Enkele strengen werden vervangen. Het regenwater van de wegenis werd afgekoppeld.

Een 100-tal bomen en de mooie bloemen in het voorjaar maken er een aangename wijk van.

Enkele cijfers:

  • 9000m² voetpaden opgebroken en vergroend
  • 250 herstellingen aan de bestaande riool
  • 30 wachtputjes op onbebouwde percelen
  • 300m riool vervangen
  • 5000m greppel vervangen door infiltratiestroken

Randvoorwaarden

De ruimte in de bermen best 1m groen voor 1m verharding: 5m weg met aan 2 kanten 3m berm is ruim voldoende.

Als er veel inritten zijn best een slokker voorzien ter hoogte van een kantstrook.

Zavelstraat Pelt

Uitvoeringsaspecten

De volledige wegenis werd afgekoppeld en als het regent gaat alles naar de bermen om hier te infiltreren naar de ondergrond.

Voetpaden en greppel opbreken, nieuwe kantstroken aanleggen, inritten waterdoorlatend maken en aanleg wadi’s en groene bermen.

Participatie burger

Er werd een infovergadering georganiseerd voor de bewoners waar initieel veel vragen en weerstand waren m.b.t. mobiliteit.

Investeringskost

De investeringskost bedraagt 1.100.000 euro.

Zavelstraat Pelt

Werking en onderhoud

Het ontwerp is goedkoper in onderhoud, beter voor de aanvulling van de grondwatertafel en er is meer groen in het straatbeeld, hetgeen ook een positieve functie heeft tegen hitte.

Het ontwerp werkt zoals het hoort.

Vroeger was het onderhoud van tegels terug leggen en onkruidvrij houden 3€/m²/jaar. Nu betreft het onderhoud 2x een maaibeurt van de bermen. Hiermee wordt jaarlijks 20.000 euro uitgespaard.

Geleerd uit dit project: In iets minder doorlatende gronden zouden we de wadi iets dieper maken (minimum 15 cm).

Contactpersoon

Kris.Froidmont@fluvius.be  – 0475 86 04 41

Toegepaste maatregelen

×