Omnisportveld Avelgem

Locatie
Avelgem
Opdrachtgever
Gemeente Avelgem

Ontwerper
Studiebureau Jonckheere
Aannemer
Degrovan
Realisatie
2020
Waar
Park
Situatie
Nieuwe ontwikkeling
Al het water wordt ter plaatse gehouden en geïnfiltreerd, er wordt dus niets aangesloten op/of afgevoerd naar riolering.
Omnisportveld Avelgem

Beschrijving

Het project betreft de aanleg van een omnisportveld en groenzone in een recente verkaveling. Door het gemeentebestuur werd een sportkooi aangekocht van 24 op 12 meter waarin volgende sporten kunnen worden beoefend: (mini)voetbal, basketbal, volleybal, netbal, handbal én tennis.

Als ondergrond voor het omnisportveld werd een asfaltverharding voorzien, aangelegd in dakprofiel, met aan weerszijden een wadi. Het hemelwater dat op de asfaltverharding terechtkomt stroomt af richting een greppel waarna het rechtstreeks in de wadi’s stroomt.

De wadi’s werden zo ontworpen dat ze twee functies vervullen: infiltratie van hemelwater en een speel- en zitelement. Daarnaast werden een vijftiental nieuwe bomen aangeplant en werden er een bloemenweide, zitbanken en fietsbeugels voorzien.

Randvoorwaarden

Het benodigde infiltratievolume en -oppervlakte was relatief groot in vergelijking met de beschikbare ruimte. Daarom werd bij het ontwerp extra aandacht besteed om de wadi’s zowel functioneel als esthetisch te integreren in de groenzone.

Daarnaast werd rekening gehouden met de grondbalans. De grond, afkomstig van de aanleg van de asfaltverharding en de wadi’s moest zo veel mogelijk ter plaatse verwerkt in speel- en zitheuvels om de kosten en de impact op het milieu te beperken.

Avelgem

Uitvoeringsaspecten

Er werd gekozen om geen overstort te voorzien en 100% in te zetten op infiltratie van het hemelwater. Op heden werd er nog geen wateroverlast vastgesteld.

Voor de asfaltverharding werd gekozen voor een toplaag AB-5D met een dikte van 2,5cm. Deze heeft een zeer fijne fractie waardoor een zeer effen oppervlak wordt gecreëerd. Ideaal voor een omnisportveld.

Participatie burger

Het idee voor een omnisportveld ontstond reeds in 2013, naar aanleiding van een massale bevraging van Avelgemse jongeren door het Gemeentebestuur. Het originele plan was om het omnisportveld te voorzien op een terrein langs de Stampkotstraat, maar na massaal buurtprotest werd deze piste verlaten.

Een alternatief werd gevonden met de nieuwe locatie aan de Munkkouter. Na overleg met de bewoners werd bewust gekozen om geen openbare verlichting te plaatsen rond het veld, om nachtelijke overlast te vermijden.

Avelgem

Investeringskost

Het totale kostenplaatje voor het omnisportveld en de omgeving bedraagt 110.000 euro.

Werking en onderhoud

De graszones worden intensief gemaaid en het overig groen wordt extensief gemaaid.

Contactpersoon

Jeroen Van Reybrouck – info@studiebureaujonckheere.be – 050/40.50.98

Omnisportveld Avelgem

Toegepaste maatregelen

×