Omgevingsaanleg Vandemoortele Food Experience Center

Locatie
Ottergemsesteenweg-Zuid 816 9000 Gent
Opdrachtgever
Vamix: Vandemoortele NV

Ontwerper
Ingenieursbureau France nv in samenwerking met Buur cvba
Aannemer
Mahieu nv
Realisatie
2019-2020
Waar
Plein
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Vandemoortele

Beschrijving

Het nieuw hoofdkantoor van Vandemoortele Food Experience Center is een bijna-energieneutraal gebouw voor 400 medewerkers, ontworpen door RAU architecten.
In de schaduw van de Ghelamco Arena, ziet u een circulair hoogstandje. In design stage heeft het project de BREEAM score excellent meegekregen.

De omgevingsaanleg rond het nieuw gebouw gebeurt volledig binnen de
duurzaamheidsgedachte, hergebruik van de sloop van het oude gebouw in het funderingsmateriaal, heraanleg met 100% infiltratie, bewaren van een ecologische rand zone, maximaal bewaren en verplanten bestaande bomen, voorzien van elektrische laadpalen voor auto’s en fietsen. De parking voor circa 300 wagens met toegangsweg in asfalt van 270m werd gerealiseerd zonder gebruik te maken van één kolk!

Voor het nieuwe hoofdkantoor is een ‘groen’ ontvangstplein gemaakt die de aandacht voor duurzaamheid benadrukt.

Randvoorwaarden

 

Uitvoeringsaspecten

Heel de buitenaanleg is 100% gericht op infiltratie. Er werd op een slimme manier gebruik gemaakt van de hypsometrie in het terrein; overloop bij hevige regen naar sterfgrachten en wadi’s. Het systeem heeft met glans de lente/zomer 2021
doorstaan!.

De parking werd aangelegd in halfverharding met goed doorlatende fundering. Bij extreme regenbuien wordt het water geleid naar sleufgrachten.

Regenwater wordt gebruikt voor de spoeling van de toiletten en voor het sproeisysteem.

Er werd gewerkt met open plantvakken (bomen/hagen struiken) waarnaar het water afgeleid wordt.

 

 

 

Vandemoortele

Een biologisch waardevolle zone werd opgebouwd tot ecologische
buitenruimte en park, dit werd uitgewerkt in samenwerking met een ecoloog. De oevers zijn beplant met een bloemenmengsel. Oudere bestaande bomen werden (met suvcces) verplant onder begeleiding van een European tree expert. De beplanting werd uitgewerkt door BUUR in samenspraak met een ecoloog.

Enkel voor de toegangsweg (asfalt) en de laad en loszone (uitgewassen beton) werd gewerkt met een gesloten verharding. De parkeerpockets zijn aangelegd in gebonden halfverharding, de parkeerplaatsen in grind. Voor de waterdoorlatende verharding werd gewerkt met een doorlatende fundering.

 

Investeringskost

De kost bedraagt 1.900.000 euro.

Werking en onderhoud

Er wordt 4x per jaar gemaaid.

Om tot 100% infiltratie te komen moet het project zijn afwatering globaal beschouwd worden. Een doorlatend materiaal dient aan minimale infiltratie eis te voldoen. 100% infiltratie kan enkel indien iedereen, zowel bij ontwerp als bij uitvoering, 100% achter dit concept staat.

Contactpersoon

Ingenieursbureau France nv – info@bureau-france.be – 03 491 80 80

Toegepaste maatregelen

×