Koude Keuken Brugge

Locatie
Fazantenlaan Sint-Andries
Opdrachtgever
Stad Brugge (Openbaar Domein)

Ontwerper
Tim Verhofstadt
Aannemer
BVBA Vermeulen William
Realisatie
2018
Waar
Park
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Het terrein werd opnieuw gesculpteerd met als blikvanger een bespeelbare wadi als centraal element.

Download PDF

koude keuken brugge

Beschrijving

De Koude Keuken is een voormalig kasteel- en parkdomein. Het is gelegen in Sint-Andries, een deelgemeente ten westen van Brugge. In het parkdomein heb je naast het kasteel een sporthal, verschillende sportterreinen, 5 jeugdbewegingen, een vijver en een speelruimte.

De totale oppervlakte van het domein bedraagt ruim 22 ha. De Koude Keuken is van groot belang voor het Brugse speelweefsel en heeft 1 van de grootste speelpleinen in Brugge.

Randvoorwaarden

Naast het recupereren van een aantal oude speeltoestellen werd het speelplein volledig heringericht.

Het wandelpad in dolomietverharding dat de verbinding maakt tussen de Prangeweidedreef en het bestaande trapveldje waren in heel slechte staat.

Uitvoeringsaspecten

Het terrein werd opnieuw gesculpteerd met als blikvanger een bespeelbare wadi als centraal element op het laagste punt van het terrein. De wadi is opgevuld met kift en rolkeien en houdt regenwater vast. Bij hevige regenval loopt het water van de wadi over in de bestaande vijver. Over de wadi werd een gerecupereerde boomstam geplaatst als evenwichtselement.

Er werd een nieuw dolomietpad voorzien dat een betere verbinding maakt naar het trapveld. Het nieuwe trapveld wordt regelmatig gebruikt door de jeugdverenigingen. Deze ruimte met een oppervlakte van 5.500m² kan ook occasioneel gebruikt worden voor evenementen.

Met uitzondering van de bestaande heuvel op het speelplein langs de Fazantenlaan was het speelplein voorheen min of meer vlak, met een lichte glooiing in het midden. Nu is er een wadi uitgegraven, centraal op het terrein. Het maaiveld rond de wadi is ook zo geprofileerd dat alle regenwater dat niet in de bodem dringt, kan aflopen richting de wadi. Wanneer het goed regent staat er water in de wadi.

Om het effect van de centrale uitholling van het terrein nog extra te benadrukken werd er een nieuwe heuvel aangelegd op de rand van het terrein. Het bestaande profiel werd dus aan de ene kant bijna 2 meter verdiept voor de aanleg van de wadi en aan de andere kant verhoogd door de aanleg van een nieuwe speelheuvel. Het totale hoogteverschil is meer dan 3 meter. Dit creëert meer speelwaarde en geborgenheid.

Aangezien de wadi op een speelplein ligt is het uiteraard ook de bedoeling dat er kinderen kunnen spelen in zowel een opgedroogde als een natte wadi. Daarbij moet er ook rekening gehouden worden met de normeringen en bepalingen uit het koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen en de uitbating van speelterreinen. Daarin wordt o.a. gewezen op het gevaar op verdrinking wanneer bespeelbare waterelementen te diep worden. Daarom werd er in de wadi een overloop voorzien opdat het water nooit hoger komt te staan dan +/- 25cm. Wanneer het water in de wadi dat punt bereikt loopt het over in een buis die 50 meter verder uitkomt in de bestaande vijver op het domein Koude Keuken. De wadi is niet verbonden met een overloop naar een regenwaterafvoer in de openbare weg.

De overloop in de wadi is op een kindvriendelijke manier beveiligd zodat er nooit kinderen in de buis kunnen kruipen. Op de bodem van de wadi zijn er 2 soorten keien voorzien: kift en rolkeien met een diameter van +/- 20cm. De keien en een evenwichtsbalk over de wadi zorgen voor extra speelplezier. In de meest schuine hellingen van de wadi zijn er siergrassen aangeplant om erosie te vermijden en te voorkomen dat de kinderen op alle plaatsen de hellingen aflopen.

koude keuken brugge

Het speelplein is in feite opgedeeld in 2 grote zones: een zone voor kinderen met de leeftijd tussen 0 en 6 jaar en voor kinderen van 6 tot 18 jaar.

Speelruimte 0-6 jaar:
Aangezien er soms meerdere keren per week tientallen peuters gebruik maken van het speelplein biedt een kastanjehouten omheining soelaas aan de opzichters. Aan beide kanten van de omheining siert een vaste plantenborder. In deze ruimte staan een kleine glijbaan, een multifunctioneel toestel, een peuterschommel en een aantal natuurlijke klauterelementen om op de heuvel te klimmen. De heuvel wordt gebruikt als ligweide.

Speelruimte 6-18 jaar:
In het noordelijke deel van het terrein staat een groot klim- en klautertoestel en een korfschommel. De grote glijbaan werd gerecupereerd en staat nu tussen de bestaande bomen.

Rond de jeugdlokalen blijft het snoeihout ter plaatse liggen en dit mag door de kinderen gebruikt worden om kampen en constructies mee te maken.

Aan de ingang van het terrein in de Fazantenlaan staan nieuwe fietsenstalling. Er zijn ook 2 picknicktafels en 4 zitbanken geplaatst op het speelplein. Daarnaast kunnen bezoekers ook op keien en boomstammen zitten.

Naast de bestaande bomengordel rondom het speelplein zijn er bijkomend 6 notelaars, een esdoorn en een moerascipres aangeplant.

Participatie burger

Het ontwerp is opgemaakt na inspraak dd. 31/01/2014 met de jeugdverenigingen, dd. 19/02/2014 met de buurtbewoners en aanliggende scholen, dd. 22/03/2014 met KSA Ter Straeten en na terugkoppeling dd. 3/09/2014. Rekening houdend met de inspraakgegevens is het ontwerp opgebouwd.

koude keuken brugge

Investeringskost

De kost van de uitvoering bedraagt 135.408 euro excl. BTW of 163.843 euro incl. BTW.

Werking en onderhoud

Zoals verwacht wordt het terrein ten volle benut door bezoekers en leden van de bestaande jeugdverenigingen.

Het onderhoud wordt uitgevoerd in eigen beheer.

Naast de 2-maandelijke maaibeurten worden hier en daar ook zones extensiever beheerd wat het natuurlijke en avontuurlijke aspect ten goede komt. Het water in de wadi kan volledig leeg gelaten worden met het oog op het verwijderen van scherpe of ongewenste voorwerpen.

In de border met vaste planten wordt ongeveer 7 keer per jaar gewied, afhankelijk van de hoeveelheid ongewenste kruiden en grassen.

Contactpersoon

Tim Verhofstadt – Tim.Verhofstadt@Brugge.be – 050/329033

Toegepaste maatregelen

×