Koepoortkaai Gent

Locatie
Koepoortkaai, 't Stuk en Filips van Arteveldestraat
Opdrachtgever
Stad Gent en Farys

Ontwerper
Stad Gent
Realisatie
2017
Waar
Straat
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
De Koepoortkaai werd omgevormd tot een groen hart met ruimte voor spelen, wandelen en ontmoeten.
koepoortkaai Gent

Beschrijving

Het project betreft de heraanleg van de Filips van Arteveldestraat, Het Stuk en de Koepoortkaai te Gent. De zone 30 wordt omgevormd tot een woonerf voor de Filips Van Arteveldestraat en Het Stuk gezien het puur lokale verkeer dat hier nog doorgaat. Tegelijk koppelt de stad Gent in de straat een heraanleg aan ontharding.

Het gedeelte van de Koepoortkaai in kasseiverharding tot aan het wandelpadje tussen de twee Riverside Garden gebouwen (verbinding tussen de Filips van Arteveldestraat en de Apostelhuizen) wordt als wandel- en fietspad aangelegd in een cementbetonverharding met een breedte van 4 meter. Er wordt een aansluiting voorzien op de Jongenstragel door een aftakking van dit wandel- en fietspad.

De rest van de bestaande verharding wordt verwijderd en de restruimte wordt met gazon ingezaaid en voorzien van bijkomende kwalitatieve bomen.

Voor de toegankelijkheid voor brandweervoertuigen worden de hoeken van deze aansluitingen als versterkt gazon uitgevoerd door middel van betongrasdallen.

Om alle zoekverkeer naar parkeerplaats binnen deze woon/schoolbuurt te vermijden en de onveilige relatie tussen de dwarsparkeerplaatsen en de doorgaande fietser op te lossen ter hoogte het Sint-Annaplein daalt het parkeeraanbod van 46 naar 6 parkeerplaatsen.

Tenslotte heeft Farys de riolering integraal vernieuwd in de delen waar dit nog niet gebeurd is naar aanleiding van het verleggen van het Oud Scheldeken in voorbereiding op het project Riverside Garden.

Randvoorwaarden

In het ontwerp moest rekening gehouden worden dat deze straat gelegen is langs een belangrijke fiets-as. Met het circulatieplan wil de stad het fietsverkeer van het autoverkeer te splitsen.

Enkel verharding voorzien wat functioneel strikt noodzakelijk is. Hierbij gaat men er van uit dat iedere verharding intensief moet gebruikt worden.

Uitvoeringsaspecten

Het project zet sterk in op het terugdringen van ruimtebeslag door het drastisch verminderen van de verharde oppervlakte binnen het projectgebied (22%). De verharding maakt ruimte voor groen, kwalitatieve bomen en plantvakken. Op die manier wordt het Koepoortkaai omgevormd tot een groen hart met ruimte voor spelen, wandelen en ontmoeten.

Ook water krijgt een plaats. Waar mogelijk wateren wandel- en fietspaden en verhardingen rechtstreeks af in naastgelegen groenzones.

Er werd een gescheiden afwateringssysteem voorzien.

koepoortkaai Gent

Participatie burger

Het voorontwerp werd tijdens een infoavond voorgelegd aan de buurtbewoners.

Investeringskost

De investeringskost bedraagt 460.000 euro.

Werking en onderhoud

In het ontwerp was het groen tot tegen de gevels ontworpen. Dit werd uitgevoerd conform het ontwerp. Door meerdere klachten van bewoners omwille van opspattend aarde tegen de gevelvensters en moeilijkheid naar onderhoud van de gevelvensters werd een stuk groen vervangen door een strook halfverharding.

Contactpersoon

Bernaerdt Stijn – Stijn.bernaerdt@stad.gent    09/266 77 09 

 

koepoortkaai Gent

Toegepaste maatregelen

×