KMO-zone Hulshout

Locatie
Industriepark Hulshout
Opdrachtgever
Belmimmo

Ontwerper
Ingenieursbureau France nv
Realisatie
2018-2019
Waar
Wijk
Situatie
Bedrijventerrein
Zalig om aan een van de picknicktafels met zicht op de wadi en het groen te kunnen genieten van een pauze!
KMO ninove

Beschrijving

In Hulshout werd bij een industriepark een nieuwe KMO-zone gerealiseerd. De visie bestaat uit het hergebruiken van water en om volledig in te zetten op infiltratie en buffering.

Deze visie was het uitgangspunt voor het ontwerp van de omgevingsaanleg, rekening houdend met de specifieke noden van een KMO-zone. De toegangsweg is voldoende breed om goede toegankelijkheid van de verschillende units te garanderen. Daarnaast is voldoende parkeergelegenheid voorzien.

Er werd een volledig gescheiden rioleringsstelsel aangelegd waarbij het dakwater wordt opgevangen in 7 hemelwaterputten. De overloop van deze putten wordt naar een wadi gebracht, waar het water de tijd krijgt om te infiltreren. Deze wadi werd zo vormgegeven dat bestaande bomen konden behouden blijven en er werden extra bomen bij geplant.

De parkeerplaatsen zijn uitgevoerd in grasbetonsteen, wat de omgeving vergroend en waterinfiltratie toelaat. Het hemelwater van de verharding vloeit via groenzones naar een wadi.

Om de wadi af te schermen van de straatkant werd ervoor gekozen om een kleine heuvel aan te leggen en te beplanten met een gemengde heg. Er werd zorgvuldig gekozen voor streekeigen soorten met variatie in kleur, bladvorm en vruchten.

Randvoorwaarden

Tijdens hevige regenval deed er zich vaak wateroverlast voor in de buurt van de KMO-zone. Het beoogde doel van de visie voor het afkoppelen van hemelwater was om de waterlast in de buurt te verminderen.

KMO ninove

Uitvoeringsaspecten

Er is 6.000 m² verharde oppervlakte afgekoppeld van het rioleringsstelsel in de straat. Dakwater wordt opgevangen in hemelwaterputten die overlopen richting een wadi. Ook het afstromend water van de verharding wordt naar de wadi geleid. Enkel bij een te hoog waterpeil stort de wadi over naar de riolering in de straat.

De overloop van de hemelwaterputten en de afwatering van de verharding wordt aangesloten op de wadi met een buffervolume van 343 m³. Hemelwater wordt zo veel mogelijk ter plaatse gehouden. Slechts wanneer het buffervolume overschreden wordt, treedt de overloop in werking. Tot op heden is dit enkel opgetreden bij stormen of uitzonderlijke buien.

De wadi werd uitgezet met het oog op het behouden van de bestaande bomen. Er werd niet enkel op de wadi gerekend om hemelwater te infiltreren. Waar mogelijk wateren verharde oppervlaktes af naar nabijgelegen groenstroken en de parkeerplaatsen zijn voorzien in grasbetonsteen.

KMO ninove

Ook aan biodiversiteit en streekeigen beplanting werd aandacht besteed bij de keuze van de heg. Er werd doelbewust gekozen voor een kleurrijke, gemengde heg, bestaande uit hulst, meidoorn, liguster en brem.

Hulst blijft het hele jaar door groen, bloeit met subtiele witte bloemen en trakteert ons in de herfst en winter op prachtige vuurrode bessen. Meidoorn bloeit ook wit en draagt bessen vanaf september, maar de bladeren kleuren ook prachtig dieporanje tot rood in de herfst. Liguster daarentegen verliest zelden zijn blad en zorgt bijna het hele jaar door voor een groen scherm. Brem geeft een zee van bloemen in de lente en bruinzwarte peulen die openspringen in de herfstzon.

 

KMO ninove

Participatie burger

Tijdens de ontwerpfase werd uitgebreid overlegd met de gemeente.

Investeringskost

De prijs bedraagt 450.000 euro.

Werking en onderhoud

De wadi werkt uitstekend. Tijdens de stormen heeft de wadi heel wat regenwater opgevangen en laten infiltreren, wat de druk op de bestaande riolering en de bijhorende wateroverlast heeft verminderd.

Contactpersoon

Ingenieursbureau France – info@bureau-france.be – 03 491 80 80

Toegepaste maatregelen

×