Kikvorsstraat Gent

Locatie
Kikvorsstraat Gent
Opdrachtgever
Stad Gent en Farys (i.s.m. VMSW)

Ontwerper
Conceptstudie: Stad Gent – Detailstudie: Lobelle
Realisatie
2021-2022
Waar
Wijk
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Enkel verharden wat aantoonbaar strikt noodzakelijk is.

Beschrijving

Binnen dit project probeert men in de eerste plaats enkel te verharden wat functioneel strikt noodzakelijk is. Hierbij gaat men er van uit dat iedere verharding intensief gebruikt moet worden en als dit niet aangetoond kan worden, wordt er niet verhard.

De Kikvorsstraat wordt aangelegd in asfalt, langsheen het volledige traject worden aan beide zijden parkeerplaatsen voorzien waar dit mogelijk is. De parkeerplaatsen worden aangelegd in kasseien. Tevens worden ook aan beide zijden van de weg voldoende brede voetpaden voorzien in betonstraatstenen.

De overige straten binnen het projectgebied worden aangelegd als woonerf. Hier is de wagen te gast en is de weg in de eerste plaats een ruimte om te verblijven, te spelen en je buren te ontmoeten. De verhardingsbreedte wordt beperkt tot een loper van 4m. Ook binnen de woonerven worden een aantal parkeerplaatsen ingericht, het is echter niet de bedoeling dat geparkeerde wagens en het bijhorende zoekverkeer hier de overhand nemen.

In het park worden voldoende zitgelegenheden voorzien zodat een rustpauze inlassen mogelijk wordt bij een langere wandeling in de buurt.

Randvoorwaarden

Enkel verharding voorzien wat functioneel strikt noodzakelijk is. Hierbij gaat men er van uit dat iedere verharding intensief gebruikt moet worden.

Er dient zoveel mogelijk onthard en vergroend te worden.

Kikvorsstraat gent

Uitvoeringsaspecten

Er wordt getracht om maximaal verhardingen een dubbel gebruik te geven. Zo vallen bv. brandwegen binnen de parkzone samen met de parkpaden en is de rijloper op de parking t.h.v. het gebouw Windekind iets dichter tegen het gebouw voorzien dan vandaag waardoor deze ook als brandweerweg kan functioneren.

Verhardingen waar het gebruik dit toelaat worden tevens waterdoorlatend aangelegd zoals bv. de parking t.h.v. het gebouw Windekind.

Opritten naar de private garages in de Kikvorsstraat en de verbredingen van de paden voor de brandweer worden aangelegd in grasdallen.

kikvorsstraat gent

Verhardingen die worden aangelegd om te kunnen verplaatsen worden maximaal afgeschermd van zonlicht door ze af te dekken met een bladerdek van de bomen. Hierdoor krijgen deze verhardingen op zonovergoten dagen minder kans om overdag de warmte op te nemen en geven deze warmte ’s nachts ook minder af. Deze bomen zorgen er tevens voor dat er koelteplekken ontstaan waar het ondanks de warmte toch nog aangenaam is om overdag buiten te vertoeven.

Het regenwater dat op de noodzakelijke verhardingen valt wordt zo veel mogelijk ter plaatse gehouden en in de bodem geïnfiltreerd. Dit wordt gerealiseerd door enerzijds zowel langs de Kikvorsstraat grachten en anderzijds langs de woonerven infiltratiezones aan te leggen. In deze lager gelegen zones wordt het water opgevangen en sijpelt dit langzaam in de bodem.

In Gent werden infiltratieproeven uitgevoerd waaruit blijkt dat infiltratie goed kan wanneer de bovenste laag van de bodem doorbroken wordt.

Kikvorsstraat gent

Participatie burger

De burgers werden op de hoogte gebracht d.m.v. een toelichtingsfolder.

Investeringskost

De investeringskost bedraagt 2.798.450 euro.

Werking en onderhoud

Meer informatie over de werking en onderhoud volgt na uitvoering.

Contactpersoon

Bernaerdt Stijn – Stijn.bernaerdt@stad.gent  – 09/266 77 09

Toegepaste maatregelen

×