© Maarch

Kardinaal Cardijnlaan Sint-Niklaas

Locatie
Kardinaal Cardijnlaan Sint-Niklaas
Opdrachtgever
Stad Sint-Niklaas

Ontwerper
Maarch-Uforce-ARA
Aannemer
Hertsens
Realisatie
2023
Waar
Straat
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Straat van de toekomst!

Download PDF

Kardinaal Cardijnlaan Sint-Niklaas

Beschrijving

De straat van de toekomst bestaat uit een proefproject om op straatniveau experimenteel om te gaan met wateradaptatie. Door het verminderen van de bovengrondse verharde oppervlakte en door het vermeerderen van de groenblauwe zones, kan een praktijkvoorbeeld gesteld worden om de heraanleg van straten en rioleringsprojecten anders aan te pakken.

Hiervoor werd een deel van de Kardinaal Cardijnlaan onthard en heraangelegd als een groene omgeving met waterpartijen, ruimte voor ontmoeting en lokaal en traag verkeer.

Randvoorwaarden

De Kardinaal Cardijnlaan was een overwegend verharde ruimte. De straat ligt op het laagste punt van de wijk. Vroeger liep hier de Molenbeek. Er is in de toekomst meer ruimte nodig om water bij hevige regens op te vangen. In het ontwerp wordt ruimte gegeven aan groen en water.

Om ruimte te maken werd de straat heringericht als een woonerf en deze kreeg enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer. Het resultaat: een publieke ruimte op mensenmaat met een klimaatrobuuste inrichting, klaar voor de toekomst.

Kardinaal Cardijnlaan Sint-Niklaas
© Maarch

Uitvoeringsaspecten

Een deel van de weg wordt onthard en vergroend. Men koos voor een groen bloemrijk graslandschap met verspreide alleenstaande bomen en kleine bomengroepen. Het regenwater wordt opgevangen in verschillende kleinere ondiepe waterbuffers die via grachten met elkaar zijn verbonden. In het grasland zijn op regelmatige afstand verschillende speel- en rustplekken voorzien.

Bij de heraanleg van de straat werd de riolering vernieuwd waarbij het regenwater maximaal bovengronds wordt opgevangen. De straat houdt daardoor 75 keer meer water vast dan een klassieke heraanleg. De huizen werden zoveel mogelijk ontkoppeld via een afkoppelingsplan.

Men is erin geslaagd om de oorspronkelijk ambities te handhaven. De straat werd voor 50% onthard. In de plaats komt ruimte vrij voor groen, water, spel en ontmoeting.

Kardinaal Cardijnlaan Sint-Niklaas

Participatie burger

In het proces werden naast de betrokken stadsdiensten ook de bewoners intensief betrokken, maar ook Aquafin, de VMM en de nutsmaatschappijen via workshops, digitale bevraging, één-op-één gesprekken, infobord en -folders.

Investeringskost

De prijs van dit project bedraagt 1.167.631 euro.

Werking en onderhoud

Af te wachten.

Contactpersoon

Bart Van Lokeren – bart.vanlokeren@sint-niklaas.be – 03 778 32 31

 

Toegepaste maatregelen

×