Hoekje Begijnendijk

Locatie
Hoekje Begijnendijk
Opdrachtgever
Fluvius

Ontwerper
Quadrant bvba
Realisatie
-
Waar
Straat
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Door te kiezen om de rijbaan smaller te maken, maakt men niet alleen plaats voor de waterbuffering maar kiest men ook voor een verkeersveiliger en groener profiel.
hoekje begijnendijk

Beschrijving

Door het wegprofiel te herdenken en de weg te versmallen komt er ruimte vrij om te bufferen en infiltreren in de groene bermen. De slikkers worden ingezet als overstorten; ze liggen namelijk lager dan de rijbaan maar hoger dan de bermen. Deze ingreep komt niet alleen de waterhuishouding ten goede, maar ook de verkeersveiligheid. Een smaller wegprofiel zorgt namelijk voor lagere snelheden.

Randvoorwaarden

Het bestaand bos is zoveel mogelijk te behouden. Er is een hoge grondwaterstand waardoor poreuze buizen en dergelijke niet mogelijk zijn. Opgelet met kruising van bestaande nutsleidingen en huisaansluitingen.

Uitvoeringsaspecten

Het project Hoekje Begijnendijk betreft de heraanleg van een bestaande straat met waterproblematiek. Vooral ook de ligging grenzend aan een bos en grachtenstructuur met een sterk natuurlijk karakter maakte dit ontwerp tot een uitdaging.

Sinds 2011 werd er gezocht naar verschillende scenario’s om deze op te lossen. Deze van kokers (dure oplossing en geen infiltratie), naar buffering in de winterbedding van de bestaande gracht (bos zou sterk aangepast worden), werken met poreuze buizen (onmogelijk wegens hoge grondwaterstand) tot een nieuwe gracht aanleggen langs de weg (hoge grondwaterstand en kruising huisaansluitingen) waren reeds de revue gepasseerd. Quadrant stelde in de loop van 2018/2019 vervolgens voor om te kiezen om de rijbaan te versmallen en te bufferen en infiltreren in de groene bermen. Dit scenario had verschillende voordelen, zo kent dit scenario dubbel zoveel buffervolume als te werken met een nieuwe gracht en kan er gewerkt worden met 100% infiltratie en slechts 1 overstort op 100 jaar.

hoekje begijnendijk

Investeringskost

Het project wordt geraamd op 1.334.137,89 euro incl. btw.

Werking en onderhoud

Meer informatie over de werking en onderhoud volgt na aanleg.

Contactpersoon

Quadrant bvba – 027570900 – yelena.theyssens@quadrant.be

 

Begijnendijk hoekje

Toegepaste maatregelen

×