Herinrichting Vrijthof Bree

Locatie
Vrijthof Bree
Opdrachtgever
Stad Bree en Fluvius

Ontwerper
Arcadis
Aannemer
Hoogmartens
Realisatie
2020-2021
Waar
Plein
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Herinrichting Vrijthof centrum als ontmoetingsplaats met geoptimaliseerd irrigatiesysteem voor bomen tegen droogte.

Download PDF

vrijthof Bree

Beschrijving

Het Vrijthof werd heraangelegd als een ontmoetingsplaats waar evenementen kunnen plaatsvinden, waar de aanwezige horeca aangelegenheden een prominente plaats krijgen en waar er met de aanplanting van nieuwe bomen voor een aangename sfeer wordt gezorgd. De aanwezigheid van deze bomen en ook de aanwezige, maar aan te passen, fontein zorgen in de droge periodes voor de nodige afkoeling in het stadscentrum.

Na de droge zomerperiodes van de laatste jaren en de verwachtingen dat deze meer en meer zullen voorkomen, werd het irrigatiesysteem voor de bomen nader bekeken. In samenspraak tussen de stad Bree, Fluvius, aannemer Hoogmartens en hun leverancier Disaghor werd al vlug besloten dat er een optimalisatie van de waterbevoorrading voor de bomen kon en moest gerealiseerd worden. Meer nog, er werd een totaal watermanagementsysteem bedacht waarbij zowel de bomen gevoed konden worden, de fonteinkelder als extra buffer kon gebruikt worden en de infiltratie naar de ondergrond geoptimaliseerd werd.

Randvoorwaarden

Het hemelwater dat op het plein zelf valt word rechtstreeks aangesloten op de poreuze betonbuizen ter bescherming van de bomen en de fontein in geval van calamiteiten op het plein dat voor evenementen gebruikt zal worden (wekelijkse markt, optredens,… ).

vrijthof Bree

Uitvoeringsaspecten

Het hemelwater van alle omliggende daken zal in eerste instantie deels naar de bomen en deels naar de bufferkelder vloeien via het secundaire RWA-stelsel bestaande uit dichte buizen. Het regenwater gaat eerst langs regenwaterfilters om de grove verontreiniging uit het water te houden. Het irrigatiesysteem van de bomen en de bufferkelder van de fontein zijn met elkaar verbonden. Via een vlotterput kan het bufferwater vanuit de fonteinkelder, indien nodig, ook terugvloeien naar de bomen. Bij langdurige regenval en verzadiging van dit systeem zal het overtollige hemelwater in laatste instantie overstorten naar de, in het oorspronkelijk dossier voorziene, poreuze betonbuizen (primair RWA-stelsel ) voor infiltratie naar de ondergrond.

Het hemelwater dat op het plein zelf valt word rechtstreeks aangesloten op de poreuze betonbuizen ter bescherming van de bomen en de fontein in geval van calamiteiten op het plein. Door deze uitvoering zal er wellicht zeer zelden nog hemelwater van dit gebied overstorten naar het afwaartse regenwaterstelsel in het centrum van Bree.

Op het Vrijthof zal het hemelwater zorgen voor hergebruik in functie van sfeer (fontein, groen), verkoeling (opname en verdamping door de bomen) en voeding van het grondwater (infiltratie).

Participatie burger

De burger werd niet betrokken bij de inrichting van dit openbaar plein. De ingrepen vinden voornamelijk ondergronds plaats.

Investeringskost

De kost bedraagt 283.000,00 euro inclusief werken aan de bufferkelder van de fontein en de afwerking van de bovenbouw boven de fontein.

vrijthof Bree

Werking en onderhoud

In het systeem zijn 5 regenwaterfilters geïntegreerd. Deze filters moeten om een bepaalde tijd worden zuiver gemaakt. De frequentie moet nog ondervonden worden maar verwacht wordt dit maandelijks te doen. Dit is vergemakkelijkt door deksels met gasveren te voorzien.

Op de regenwaterfilters zijn deksels met gasveren te voorzien om het openen ergonomisch en met het minimum van personeel te openen.

Dit onderhoud zal mee opgenomen worden in het reguliere onderhoud van roosters en filters uitgevoerd door personeel van de technische dienst van Bree.

Het uitzoeken en bestuderen van dit project was een leerrijke ervaring op zich. Dit project is tot stand gekomen door alle partijen in dit project te betrekken. Hoofdaannemer – onderaannemer/leverancier – stad Bree – Fluvius en studiebureau Arcadis hebben het voorziene systeem samen bestudeerd en geoptimaliseerd met dit als resultaat. Het is een systeem dat werkt zonder elektronica of pompen.

Contactpersoon

Fluvius: Erik Fraeys, 0499 / 96 94 40, erik.fraeys@fluvius.be
Stad Bree: Nelly Gabriëls, 0479 / 29 80 82, nelly.gabriels@bree.be
Aannemer Hoogmartens: Dirk Dignef, 0496 / 58 01 22, dirk.dignef@hoogmartens.be

Toegepaste maatregelen

×